Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego

Kierownik: mgr Jacek Iciaszek
Sekretarz :  Ewa Kłosowicz


Czas trwania: 2 semestry (300 godzin dydaktycznych)
Data rozpoczęcia:październik 2017
Opłata: 1200 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów: 

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów minimum pierwszego stopnia, którzy znają język niemiecki, minimum na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych tłumaczy języka niemieckiego. Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności translatorycznych w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z obszaru nauk społecznych (prawo, ekonomia, administracja), medycznych (medycyna, farmacja) oraz technicznych.

 W trakcie studiów realizowane będą następujące przedmioty:

 • Strategie i techniki tłumaczeń tekstów specjalistycznych
 • Przekład pisemny / ustny - prawo i administracja
 • Przekład pisemny / ustny - teksty dokumentów unijnych
 • Przekład pisemny / ustny - nauki techniczne
 • Przekład pisemny / ustny - nauki medyczne
 • Przekład pisemny / ustny - ekonomia i biznes
 • Pragmatyka komunikacji międzykulturowej dla tłumaczy
 • Gramatyka kontrastywna
 • Praktyczna stylistyka języka polskiego
 • Praktyczna stylistyka języka niemieckiego
 • Etyka zawodowa i obszary działalności zawodowej tłumacza

Warunkiem ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w wyznaczonym terminie.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura)

 


 

Informacji udziela:

Jacek Iciaszek
j.iciaszek@pwsz.elblag.pl
tel. 508 799 642

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz
e.klosowicz@pwsz.elblag.pl
tel. 55 629 0522
Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1
pok. 212