Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Ochrona środowiska

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lat (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne

Ogólna charakterystyka kierunku studiów i efekty kształcenia*

 

Plany studiów:**

OS (IE)    2012

OS (IE)    2010-2011

OS (IE)   2009

 

Karty przedmiotów (sylabusy):

OS (IE)    2012

 

 

dotyczy studentów rekrutowanych w 2012 roku

**  plany studiów z uwzględnieniem roku rekrutacji