Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Kinga Bąk


Kinga Bąk
średnia ocen: 4,20
kinga.wioletta.bak@gmail.com

Rok: 2016

Instytut Politechniczny

Kierunek: Ochrona środowiska

Specjalność: inżynieria ekologiczna


Tytuł pracy dyplomowej:

Badanie tempa porastania w wodach słonawowodnych Zalewu Wiślanego z wykorzystaniem platformy ekspozycyjnej.


Osiągnięcia i nagrody:

udział w olimpiadach, konkursach, wyróżnienia, nagrody, stypendia naukowe, inne - w czasie studiów)


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyki w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Delegatura w Elblągu


Zainteresowania:

rysowanie, kino, muzyka, badania dotyczące bentosu w jeziorach


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy