Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Robert Ptaszek


Robert Ptaszek
średnia ocen: 4.47
ptahol@wp.pl

Rok: 2015

Instytut Politechniczny

Kierunek: Budownictwo


Tytuł pracy dyplomowej:

Modelowanie obciązeń i obliczanie sił wewnetrznych w słupach kratowych napowietrznych linii elektroeneregetycznych wy.sokiego napięcia


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez cały okres studiów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyki w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego "Przemysłowka03" oraz zakładzie Usług Budowlanych "Mytych"


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy