Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Mechanika i budowa maszyn

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lata (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne
Specjalności:

  • technologia i eksploatacja maszyn,
  • elektromechanika samochodowa.

Ogólna charakterystyka kierunku studiów i efekty kształcenia*

 

Plany studiów:**

MiBM (TiEM + TKwBM) – 2017

MiBM (EMS + TiEM) – 2015

MiBM (EMS + TiEM) – 2012

MiBM (EMS) – 2011                         MiBM (TiEM) – 2011

MiBM (EMS) – 2010                         MiBM (TiEM) – 2010

                                                       MiBM (TiEM) – 2009

 

Karty przedmiotów (sylabusy):

MiBM (EMS + TiEM) – 2012

MiBM (EMS + TiEM) – 2014

MiBM (EMS + TiEM) – 2015

MiBM (TiEM + TKwBM) – 2017

 

dotyczy studentów rekrutowanych w 2012 roku

**  plany studiów z uwzględnieniem roku rekrutacji