Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Szymon Teodoruk


Szymon Teodoruk
średnia ocen: 4,13
diaboli123@gamil.com

Rok: 2014

Instytut Politechniczny

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Specjalność: technologia i eksploatacja maszyn


Tytuł pracy dyplomowej:

Porównanie azotonawęglania plazmowego z azotowaniem gazowym i kąpielowym


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyka w Metalexport


Zainteresowania:

siłownia, kultura średniowieczna, kultura dalekiego wschodu, literatura fantasy i sci-fi


Rodzaj poszukiwanej pracy:

biuro technologiczne


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - zaawansowany
język angielski w piśmie - zaawansowany
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy