Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

EKONOMIA_sylabusy

Dla studentów rozpoczynających studia w 2014 roku:

KIERUNEK: EKONOMIA


SPECJALNOŚĆ: Ekonomika menedżerska, studia STACJONARNE:

 1. Fakultatywne:

Semestr 1: Podstawy filozofii, Etyka biznesu, Socjologia i metody badań socjologicznych, Podstawy psychologii

Semestr 2: Historia myśli ekonomicznej, Interet law, Prawo Internetu, Zarządzanie środwiskiem

Semestr 3: Elementy demografii, Korespondencja handlowa, Organizacja transportu drogowego, Techniki sprzedaży

Semestr 4: Komputerowe wspom. dział.przeds., Marketing w org. pozarządowych, Prawo ochrony konsumenta, Zarządzanie publiczne

Semestr 5: E-biznes, Motywowanie w zarządzaniu, Partnerstwo publiczno-prywatne, Techniki reklamy

Semestr 6: Handel zagraniczny, Marketing międzynarodowy, Międzynarodowe stosunki polit., Prawo podatkowe Federacji Rosyjskiej

Praktyka

Seminarium dyplomowe

  2.  Kierunkowe: Polityka społeczna, Polityka gospodarcza, Analiza ekonomiczna, Rynki finansowe, Finanse publiczne, Ekonomia integracji europejskiej, Gospodarka regionalna
  3.  Ogólne: Wychowanie fizyczne, j.ang. sem. 1, j.ang. sem. 2, j.ang. sem. 3, j.ang. sem. 4, j.niem. sem. 1, j.niem. sem. 2, j.niem. sem. 3, j.niem. sem. 4, Historia gospodarcza, Nauka o państwie, Geografia ekonomiczna, Technologie informacyjne, Ochrona własności intelektualnej
  4.  Podstawowe: Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Matematyka ekonomiczna, Podstawy ekonometrii, Zarządzanie, Rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Prawo, Statystyka opisowa
  5.  Specjalizacyjne: Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Marketing usług finansowych, Public relations, Wizualizacja informacji w biznesie, Controlling finansowy, Prognozowanie i symulacja, Bankowość, Zarządzanie finansami przeds., Systemy bankowe, Współpraca przeds. z bankiem, Negocjacje

 

SPECJALNOŚĆ: Ekonomika menedżerska, studia NIESTACJONARNE:

1.  Fakultatywne:  Etyka biznesu, Podstawy filozofii, Podstawy psychologii, Historia myśli ekonomicznej, Socjologia i metody badań socjologicznych, Zarządzanie środwiskiem, Prawo Internetu, Seminarium dyplomowe, Interet law, Wybrane problemy krajów afrykańskich, Techniki sprzedażyOrganizacja transportu drogowego, Korespondencja handlowa, Zarządzanie publiczne, Partnerstwo publiczno-prywatne, Prawo konsumenta, Marketing w org. pozarządowychE-biznes, Komputerowe wspom. rach., Techniki reklamy, Międzynarodowe stosunki polit., Handel zagraniczny, Prawo podatkowe Rosji, Marketing międzynarodowy, Motywowanie w zarządzaniu, Praktyka zawodowa

2.  Kierunkowe: Polityka spoleczna, Polityka gospodarcza, Analiza ekonomiczna, Rynki finansowe, Finanse publiczne, Ekonomia integracji europejskiej, Gospodarka regionalna, Seminarium dyplomowe

3.  Ogólne: j.ang.sem. 1, j.ang.sem. 2, j.ang.sem. 3, j.ang.sem. 4, Historia gospodarcza, Nauka o państwie, Geografia ekonomiczna, Technologie informacyjne, Ochrona własności intelektualnej

4.  Podstawowe: Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Matematyka, Podstawy ekonometrii, Zarządzanie, Rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Prawo, Statystyka opisowa

5.  Specjalizacyjne: Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Marketing usług finansowych, Public relations, Wizualizacja informacji, Controlling finansowy, Prognozowanie i symulacja, Bankowoassets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/ść, Zarządzanie finansami przeds.Systemy bankowe, Współpraca przeds. z bankiem, Negocjacje 

 

SPECJALNOŚĆ: Ekonomika procesów logistycznych, studia STACJONARNE:

 1. Fakultatywne:
  Semestr 1:
  Korespondencja handlowa, Public relations, Negocjajce w biznesie, Internet Law
  Semestr 2: Techniki reklamy, Zarządzanie kadrami, Handel zagraniczny, Introduction to Transport Economics
  Semestr 3: Prawo celne i procedury celne, Prawo cywilne w logistyce, Ubezpieczenia w logistyce, International Business Law
  Semestr 4: Dokumentacja w transporcie i logistyceInfrastruktura logistyki, Public Finance, Problemy gospodarki światowej
  Semestr 5: Gry decyzyjne, Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych, Normy techniczne i techniczno-ekonomiczne aspekty działalności w transporcie, Strategic Human Resource Management
  Semestr 6: Wspólpraca transgraniczna w logistyce, Dostęp do rynku usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych Logistyczne giełdy internetoweInternational Logistics
  Praktyka zawodowa
 2. Kierunkowe: Polityka Społeczna, Polityka gospodarcza, Analiza ekonomiczna, Przedsiębiorczość, Prawo handlowe, Ekonomia integracji europejskiej, Gospodarka regionalna, Rynki finansowe
 3. Ogólne: Wychowanie fizyczne, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j. niem. sem. 1, j. niem. sem. 2, j. niem. sem. 3, j. niem. sem. 4, Historia gospodarcza, Podstawy psychologii, Geografia ekonomiczna, Technologie informacyjne, Etyka w biznesie
 4. Podstawowe:  Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Matematyka ekonomiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie, Podstawy rachunkowości, Podstawy prawa, Statystyka opisowa
 5. Specjalizacyjne: Ekonomika logistyki, Marketing w logistyce, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce, Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa, Optymalizacja kosztów logistycznych, Zarządzanie jaassets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/kościa procesów logistycznych, Prawo podatkowe, Wizualizacja informacji w biznesie, Sektor TSL w Polsce i na świecie, Biznesplan przedsięwzięcia logistycznego, Prawo socjalne
 6. Praca dyplomowa: Praca dyplomowa, Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, SEMINARIUM DYPLOMOWE

 

SPECJALNOŚĆ: Ekonomika turystyki, studia STACJONARNE:

 1. Fakultatywne: Etyka biznesu, Socjologia i metody badań socj., Podstawy psychologii, Zarządzanie środowiskiem, Prawo Internetu, INTERNET LAWAtrakcje turystyczne świata, Techniki sprzedaży, Public relations w turystyceKorespondencja handlowaAgroturystyka, Marketing elektroniczny, Prawo handlowe, Handel zagraniczny, Zarządzanie kadrami, Krajowe i międzynarodowe programy wsparcia w turystyce, Motywowanie w zarządzaniu, Techniki reklamy, Wybrane Problemy Krajów Afrykańskich, Biznes plan, Alternatywne form. turyst., Turystyka kongresowo-konferencyjna, Turystyka zdrowotna, Praktyka zawodowa, Seminarium dyplomowe
 2. Kierunkowe: Polityka społeczna, Polityka gospodarcza, Analiza ekonomiczna, Rynki finansowe, Finanse publiczne, Ekonomia integracji europejskiej, Gospodarka regionalna
 3. Ogólne: Wychowanie fizyczne, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j. niem. sem. 1, j. niem. sem. 2, j. niem. sem. 3, j. niem. sem. 4, Historia gassets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/ospodarcza, Nauka o państwie, Geografia ekonomiczna, Technologie informacyjne, Ochrona własności intel.
 4. Podstawowe: Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Matematyka, Podstawy ekonometrii, Zarządzanie, Rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Prawo, Statystyka opisowa
 5. Specjalizacyjne: Nauka o przedsiębiorstwie, Organizacja pracy, Marketing usług turystycznych, Systemy informacyjne w turystyce, Organizacja i obsługa ruchu turystycznego, Finanse firm w turystyce, Ochrona konsumenta na rynku turust., Zagospodarowanie turystyczne, Międzynarodowe organizacje w turystyce, Zarządzanie jakością w turystyce, Transport w turystyce

 

SPECJALNOŚĆ: Przedsiębiorczość gospodarcza, studia STACJONARNE:

 1. Fakultatywne: Podstawy filozofii, Etyka biznesu, Socjologia i metody badań socj., Podstawy psychologii, Historia mysli ekonomicznej, Zarządzanie środowiskiem, Prawo Internetu, INTERNET LAW, Techniki sprzedażassets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/y, Organizacja transportu drogowego, Korespondencja handlowa, Zarządzanie publiczne, Partnerstwo Publiczno- Prywatne, Prawo handlowe, Marketing w org. pozarządowychZarządzanie kadrami, Automatyzacja, Techniki reklamyHuman Resources ManagementMiędzynarodowe stosunki polit., Handel zagraniczny, Wybrane Problemy Krajów Afrykańskich, Prawo podatkowe RosjiMarketing międzynarodowy, Motywowanie w zarządzaniu, Seminarium dyplomowe, Praktyka zawodowa
 2. Kierunkowe: Polityka społeczna, Polityka gospodarcza, Analiza ekonomiczna, Rynki finansowe, Finanse publiczne, Ekonomia integracji ekonomicznej, Gospodarka regionalna 
 3. Ogólne: Wychowanie fizyczne, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j. niem. sem. 1, j. niem. sem. 2, j. niem. sem. 3, j. niem. sem. 4, Historia gospodarcza, Nauka o państwie, Geografia ekonomiczna, Technologie informacyjne, Ochrona własności intel.
 4. Podstawowe: Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Matematyka, Podstawy ekonometrii, Zarządzanie, Rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Prawo, Statystyka opisowa
 5. Specjalizacyjne: Marketing i analiza rynku, Public relations, Wizualizacja informacji w biznesie, Przedsiębiorczość, Negocjacje, Zarządzanie MSP, Controlling, Zarządzanie produkcją, Ocena przedsięwzięć gospodarczych, Prognozowanie i symulacja, Podatki w przedsiębiorstwie

 


SPECJALNOŚĆ: Przedsiębiorczość w detektywistyce, ochronie osób i mienia, studia STACJONARNE:

 1. Fakultatywne:
  Semestr 1:
  Etyka zawodowa detektyka i pracownika ochrony, Podstawy prawne bezpieczeństwa, Ochrona własnosci intelektualnej, Internet Law (Cyberlaw)
  Semestr 2: Podstawy kryminologii i kryminalistyki, Zwalczanie przestępczości i terroryzmu, Instytucje bezpieczeństwa publicznego, Commercial Law
  Semestr 3: Techniki reklamyŹródła i spodoby pozyskiwania informacji, Zarządzanie kadrami, Civil Law in Detective Activities
  Semestr 4: Taktyka działań detektywistycznych, Mechaniczne systemy ochrony obiektów i budynków, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych  przestrzeni, Strategic Human Resource Management
  Semestr 5: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Organizacja i zabezp.imprez masowych, Prewencja wobec zagrożeń bezpieczeństwa, Public Finance
  Semestr 6:
  Teleinformatyczne systemy zabezpieczeń, Przestępczość gospodarcza, Wywiad gospodarczy, Taxes
  Praktyka zawodowa
 2. Kierunkowe: Polityka społeczna, Polityka gospodarcza, Analiza ekonomiczna, Przedsiębiorczość, Prawo pracy, Ekonomia integracji europejskiej, Gospodarka regionalna
 3. Ogólne: Wychowanie fizyczne z taktyką interwencji z elementami samoobrony, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j. niem. sem. 1, j. niem. sem. 2, j. niem. sem. 3, j. niem. sem. 4, Historia gospodarcza, Podstawy psychologii, Geografia ekonomiczna, Technologie informacyjne, Pierwsza pomoc przedmedyczna
 4. Podstawowe: Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Matematyka ekonomiczna, Prawo gospodarcze, Zarządzanie, Podstawy rachunkowości, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Statystyka opisowa, Podstawy prawa
 5. Specjalizacyjne: Marketing i analiza rynku, Public relations, Wizualizacja informacji w biznesie, Polityka i strategie bezpieczeństwa, Biznesplan, Prawo karne i prawo wykroczeń, Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Systemy zarządzania jakością w podmiotach bezpieczeństwa, Ochrona osób i mienia, Detektywistyka, Podatki i finanse przedsiębiorstw, Negocjacje w biznesie, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Organizacje międzynarodowe w dziedzinie bezpieczeństwa
 6. Przygotowanie pracy dyplomowej: Praca dyplomowa, Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, Seminarium dyplomowe

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2016 roku:

KIERUNEK: EKONOMIA, studia STACJONARNE

 1. Ogólne: Wychowanie fizyczne, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j. niem. sem. 1, j. niem. sem. 2, j. niem. sem. 3, j. niem. sem. 4, Historia gospodarcza, Podstawy psychologii, Geografia ekonomiczna, Technologie informacyjne, Ochrona własności intelektualnej
 2. Podstawowe: Mikroekonomia, Matematyka ekonomiczna, Podstawy makroekonomii, Zarządzanie, Podstawy rachunkowości, Podstawy prawa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Statystyka opisowa
 3. Kierunkowe: Podstawy marketingu, Przedsiębiorczość, Polityka społeczna, Analiza ekonomiczna, Finanse, Polityka gospodarcza, Gospodarka regionalna, Rynki finansowe
 4. Specjalizacyjne: 

  EKONOMIKA MENEDŻERSKA:
  Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Negocjacje, Marketing usług finansowych, Public relations, Controlling finansowy, Prognozowanie i symulacja, Zarządzanie finansami przeds.assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/assets/upload/files/, Współpraca przeds. z bankiem, Wizualizacja informacji w biznesie, Bankowość, Biznesplan

  EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH:
  Ekonomika logistyki, Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Sektor TSL w Polsce i na świecie, Marketing w logistyce, Prawo podatkowe, Prawo socjalne, Wizualizacja informacji w biznesie, Optymalizacja kosztów logistycznych, Zarządzanie jakością procesów logistycznych, Biznesplan przedsięwzięcia logistycznego

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w BIZNESIE:
  Prawo internetu, Grafika komputerowa, Socialmedia jako narzędzie promocji firmy, Contekt marketing, Podstawowe kanały mediów społecznościowych, Multimedia, Bankowość elektroniczna, Budowanie serwisu internetowego, Organizacja i funkcjonowanie sklepu internetowego, Zarzadzanie strategiczne w obszarze mediów społecznościowych, Zagrożenia związane z mediami społecznościowymi, Biznesplan

 5. Fakultatywne: 

  EKONOMIKA MENEDŻERSKA:
  semestr 1:
  Podstawy filozofii, Etyka biznesu, Nauka o państwie, Socjologia i metody badań socjologicznych
  semestr 2:
  Ubezpieczenia, Elementy demografii, Zarządzanie środwiskiem, Korespondencja handlowa
  semestr 3:
  Techniki sprzedaży, Zarządzanie publiczne, Organizacja Transportu drogowego, Marketing w org. pozarządowych
  semestr 4:
  Gry decyzyjne, Motywowanie w zarządzaniu, Integracja gospodarcza w Europie, Interet law
  semestr 5:
  Techniki reklamy, Prawo ochrony konsumenta, Problemy gospodarki światowej, Komputerowe wspomaganie działalności przeds.
  semestr 6: Handel zagraniczny, Marketing międzynarodowy, Partnerstwo publiczno-prywatne, Międzynarodowe stosunki polityczne
  Praktyka zawodowa

  EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH:
  semestr 1:
  Public relations, Negocjacje w biznesie, Korespondencja handlowa, Internet Law
  semestr 2:
  Techniki reklamy, Zarządzanie kadrami, Handel zagraniczny, Introduction to transport economics
  semestr 3:
  Prawo celne i procedury celne, Prawo cywilne w logistyce, Ubezpieczenia w logistyce, International Business Law
  semestr 4:
  Dokumentacja w transporcie i logistyce, Integracja gospodarcza w Europie, Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych, Public Finance
  semestr 5: Gry decyzyjne, Infrastruktura logistyki, Problemy gospodarki światowej, Normy techniczne i techniczno-ekonomiczne aspekty działalności w transporcie
  semestr 6:
  Dostęp do rynku usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych; Wspólpraca transgraniczna w logistyceLogistyczne giełdy internetowe, International Logistics, Praktyka zawodowa

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w BIZNESIE:
  semestr 1:
  Nauka o państwie, Etyka biznesuSocjologia i metody badań socjologicznych, Public finance
  semestr 2:
  Public relations, UbezpieczeniaOrganizacja Transportu drogowego, Commercial law
  semestr 3: Prawo pracyNegocjacje, Zarządzanie kadrami, Strategic Human Resources
  semestr 4: Podatki w przedsiębiorstwie, Integracja gospodarcza w Europie, Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych, Taxes
  semestr 5:  Handel zagraniczny, Problemy gospodarki światowej, Korespondencja handlowa, International Business Law
  semestr 6: Gry decyzyjne, Marketing międzynarodowy, Podejmowanie działalności gospodarczej, Symulacje giełdowe


 6. Praca dyplomowa: Praca dyplomowa, Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, Seminarium dyplomowe