Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Jolanta Stankiewicz


Jolanta Stankiewicz
średnia ocen: 4,37
fitula13@o2.pl

Rok: 2014

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Administracja

Specjalność: administracja samorz?dowa i finanse publiczne


Tytuł pracy dyplomowej:

Urz?d Skarbowy w Elbl?gu


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

15- letni sta? pracy jako samodzielna ksi?gowa 17-letni sta? pracy w Urz?dzie Skarbowym


Zainteresowania:

literatura, teatr, muzyka klasyczna


Rodzaj poszukiwanej pracy:

komisarz skarbowy - Urz?d Skarbowy w Elbl?gu


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy

rosyjski - podstawowy w mowie i pi?mie