Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Ewa Burcz


Ewa Burcz
średnia ocen: 4,7
ewa.burcz@wp.pl

Rok: 2013

Instytut Politechniczny

Kierunek: Ochrona środowiska

Specjalność: inżynieria ekologiczna


Tytuł pracy dyplomowej:

Wpływ dwutlenku węgla na globalne zmiany klimatyczne


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2011/12,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2012/13.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyki w WIOŚ w Olsztynie delegatura w Elblągu


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy