Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ADMINISTRACJA_sylabusy

Dla studentów rozpoczynających studia w 2014 roku:

KIERUNEK: ADMINISTRACJA

 

SPECJALNOŚĆ: Administracja Bezpieczeństwa Publicznego, studia STACJONARNE:

 1. Fakultatywne:
  semestr 1: Historia doktryn politycznych i prawnych, Zagadnienia Ustrojowe Polski, Nauka o państwie, Administracja publiczna w krajach UE
  semestr 2:
  Etyka pracownika administracji bezpieczeństwa publicznego, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, MSP, Prawo Internetu,
  semestr 3:
  Public relations w administracji, Zarządzanie kadrami, Rozwiązywanie sytuacji problemowych, Pisma w postępowaniu administracyjnym,
  semestr 4:
  Podstawy kryminologii i kryminalistyki, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwo społeczne i społeczności lokalnych, Commercial Law,
  semestr 5:
  Zwalczanie przestępczości i terroryzmu, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Prewencja wobec zagrożeń, Współczesne systemy polityczne,
  semestr 6:
  Pakty praw człowieka, Organizacje międzynarodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, Współpraca transgraniczna w dziedzinie bezpieczeństwa, Logistyka zarządzania kryzysowego,
  Praktyka zawodowa

2.  Kierunkowe: Prawo cywilne z umowami w adm., Prawo pracy, Prawo urzędnicze, Finanse publiczne i prawo finansowe, Socjologia i metody badań socjologicznych, Zamówienia publiczne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Statystyka z demografią, Legislacja administracyjna, Postępowanie egzekucyjne w adm., Techniki negocjacji i mediacji, Ustrój samorządu terytorialnego.

3.  Ogólne: WF, j.ang. sem.1, j.ang. sem.2 , j.ang. sem. 3, j.ang. sem. 4, j.niem. sem. 1, j.niem. sem.2, j.niem. sem.3, j.niem. sem. 4, Filozofia i etyka, Logika prawnicza, Podstawy psychologii, Ochrona własności intelektualnej, Technologie informacyjne, Prawo międzynarodowe, Organizacja ochrony środowiska.

4. Podstawowe: Podstawy prawoznastwa, Historia administracji, Nauki o administracji, Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo administracyjne, Postępowanie adm., Organizacja i zarządzanie w adm. publicznej, Mikro- i makroekonomia, Publiczne prawo gospodarcze.
5. Specjalizacyjne: Podstawy prawne bezpieczeństwa, Polityka i strategie bezpieczeństwa, Teorie bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe, Instytucje bezpieczeństwa publicznego, Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Bezpieczeństwo w UE, Systemy bezpieczeństwa.
6. Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: Administracja Bezpieczeństwa Publicznego, studia NIESTACJONARNE: :

 1. Fakultatywne: Zagadnienia Ustrojowe Polski, Nauka o państwie, Administracja publiczna w krajach UE, Etyka pracownika adm.bezp.publ., Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, MSP, Prawo Internetu, Public relations w admin., Zarządzanie kadrami, Rozwiązywanie sytuacji problemowych, Pisma w postępowaniu administracyjnym, Podstawy kryminologii i kryminalistyki, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwo społeczne i społ. lokalnych, Commercial Law, Zwalczenie przestępczości i terroryzmu, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Prewencja wobec zagrożeń, Współczesne sys.polityczne, Pakty praw człowieka, Organizacje międzynarodowe w dziedzinie bezp., Współpraca transgraniczna w dziedzinie bezp., Logistyka zarządzania kryzysowego, Praktyka zawodowa, Seminarium dyplomowe

2. Kierunkowe: Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo pracyPrawo urzędnicze, Finanse publiczne i prawo finansowe, Socjologia i metody badań socjologicznych, Zamówienia publiczne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Instytucje i źródła prawa UE, Statystyka z demografią, Legislacja adm., Postępowanie egzekucyjne w adm., Techniki negocjacji i mediacji, Ustrój samorządu terytorialnego. 

 3.  Ogólne: j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, Filozofia i etyka, Logika prawnicza, Podstawy psychologii, Ochrona własności intelektualnej, Technologie informacyjne, Prawo międzynarodowe, Organizacja ochrony środowiska

4.  Podstawowe: Podstawy prawoznawstwa, Historia administracji, Nauki o administracji, Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Mikro i makroekonomia, Publiczne prawo gospodarcze
5.  Specjalizacyjne: Podstawy prawne bezp., Polityka i strategie bezpieczeństwa, Teorie bezpieczenstwa, Zarzadzanie kryzysowe, Instytycje bezp. publ., Zagrozenia bezpieczenstwa publicznego, Bezpieczenstwo w UE, Systemy bezpieczenstwa

6.  Seminarium dyplomowe

 

Administracja Samorządowa, studia STACJONARNE:

 1. Fakultatywne: Historia doktryn politycznych i prawnych, Zagadnienia ustrojowe Polski, Nauka o państwie, Administracja publiczna w krajach UE, Rozwiązywanie sytuacji problemowych, Międzynarodowe stosunki polityczne, Prawo Internetu, Internet law, Organizacje międzynarodowe, Motywowanie w zarządzaniu, Etyka pracownika administracji publicznej, Pisma w postępowaniu administracyjnym, Współczesne Systemy Polityczne, Marketing elektroniczny, Prawo ochrony środowiska, Commercial Law, Zarządzanie kadrami, Pragmatyka pracownika samorządowego, Organizacje pozarządowe, Zarządanie projektem, Administracja wobec praw człowieka, Współpraca transgraniczna, E-administracja, International Tax Law, Praktyka zawodowa, Seminarium dyplomowe, Motywowanie w zarządzaniu

  2.  Kierunkowe: Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo pracy, Prawo urzędnicze, Finanse publiczne i prawo finansowe, Socjologia i metody badań socjologicznych, Zamówienia publicznePrawo karne i prawo wykroczeń, Instytucje i źródła prawa UE, Statystyka z demografią, Legislacja administracyjna, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Techniki negocjacji i mediacji, Ustrój samorządu terytorialnego

3.  Ogólne: Wychowanie fizyczne, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j. niem. sem. 1, j. niem. sem. 2, j. niem. sem. 3, j. niem. sem. 4, Filozofia i etyka, Logika prawnicza, Podstawy psychologii, Ochrona własności intelektualnej, Technologie informacyjne, Prawo międzynarodowe, Organizacja ochrony środowiska
 4.  Podstawowe: Podstawy prawoznawstwa, Historia administracji, Nauki o administracji, Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo administracyjne, Postepowanie administracyjne, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Mikro i makroekonomia, Publiczne prawo gospodarcze
 5.  Specjalizacyjne: Rachunkowość budżetowa, Marketing w administracji publicznej, Public relations w administracji publicznej, Wizualizacja informacji w adm. publ., Polityka regionalna, Gospodarka komunalna, Fundusze strukturalne UE, Finanse samorządu terytorialnego
 

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2016 roku:

KIERUNEK: ADMINISTRACJA, Studia Stacjonarne

 1. Ogólne:Wychowanie fizyczne, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j.niem. sem. 1, j.niem. sem. 2, j.niem. sem. 3, j.niem. sem. 4,Etyka pracownika administracji, Logika prawnicza, Podstawy psychologii, Technologie informacyjne, Organizacja ochrony środowiska, Ochrona własności intelektualnej, Prawo międzynarodowe
 2. Podstawowe: Podstawy prawoznawstwaHistoria administracji, Nauki o administracji, Konstytucyjny system organów państwowych, Organizacja i zarządzanie w administracji, Mikro- i makroekonomia, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Publiczne prawo gospodarcze
 3. Kierunkowe: Socjologia i metody badań socjologicznych, Statystyka z demografią, Legislacja administracyjna, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, Ustrój samorządu terytorialnego, Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo pracy, Prawo urzędnicze, Finanse publiczne i prawo finansowe, Zamówienia publiczne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Instytucje i źródła prawa UE, Postępowanie egzekucyjne w administracji
 4. Specjalizacyjne: ABP (Podstawy prawne bezpieczeństwa, Teorie bezpieczeństwa, Systemy bezpieczeństwa, Polityka i strategie bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe,  Instytucje bezpieczeństwa publicznego, Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Bezpieczeństwo w UE); PiRwA (Teoria podatku i opodatkowania, Rachunkowość, Podatki bezpośrednie, Ordynacja podatkowa, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa, Podatki pośredniePodatki i opłaty samorządowe, Ewid. podat i zas. prow. ksiąg podatkowych, Postępowanie podatkowe, Projektowanie działalności gospodarczej)
 5. Fakultatywne:
  Specjalność: Administracja Bezpieczeństwa Publicznego

semestr 1: Historia doktryn politycznych i prawnych, Zagadnienia ustrojowe Polski, Nauka o państwie, Administracja publiczna w krajach UE

semestr 2: Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Public relations w administracji, Prawo internetu, Internet Law

semestr 3: Międzynarodowe stosunki polityczne, Zarządzanie kadrami, Rozwiązywanie sytuacji problemowych, Podstawy kryminologii i kryminalistyki

semestr 4: Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwo społeczne i społeczności lokalnych, Pisma w postępowaniu administracyjnym, Commercial Law

semestr 5: Zwalczenie przestepczosci i terroryzmu, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Prewencja wobec zagrożeń bezpieczeństwa, Współczesne systemy polityczne

semestr 6: Pakty praw człowieka, Organizacje międzynarodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, Wspolpraca transgraniczna w dziedzinie bezp., Logistyka zarządzania kryzysowego, Praktyka zawodowa

Fakultatywne:
Specjalność: Podatki i Rachunkowość w Administracji

semestr 1: Nauka o państwie, Marketing w administracji, Zagadnienia ustrojowe Polski, Administracja publiczna w krajach UE

semestr 2: Public relations w administracji, Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Criminal Law

semestr 3: Prawo spółek, Przestępstwa gospodarczePrawo internetu, INTERNET LAW

semestr 4: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dokumentacja kadrowo-płacowa, Pisma w postępowaniu administracyjnym, Commercial law

semestr 5: Prawo upadłościowe, Sprawozdania finansowe i ich analiza, Finansowo-księgowe programy komputerowe, Regional Policy in the UE

semestr 6: Tajemnica skarbowa, Prawo dewizowePartnerstwo_publiczno_prywatne, Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe

Praktyka zawodowa

6. Praca dyplomowa: Praca dyplomowa, Przygotowanie do egzaminu, Seminarium dyplomowe

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2017 roku:

KIERUNEK: ADMINISTRACJA, Studia Stacjonarne

 

International Economic Relations, Metody przeciwdziałania i zwalczania przestępczości transgranicznej, Międzynarodowe stosunki polityczne, Public relations w administracji,

Regional Policy in the UE

 

Pozostałe sylabusy są takie same, jak dla studentów rozpoczynających studia w 2016 roku.

 

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2017 roku:

KIERUNEK: EKONOMIA, Studia Stacjonarne

 

Civil Law in Poland, Dostęp do rynku usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych, Gry decyzyjne, International Finance, Logistyczne giełdy internetowe,

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie, Taxes

 

Pozostałe sylabusy są takie same, jak dla studentów rozpoczynających studia w 2016 roku.