Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Ochrona środowiska

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lat (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne
Specjalności:


Specjalność: technologie ochrony środowiska

Zdobyte umiejętności

Studia na kierunku Ochrona środowiska o specjalności technologie w ochronie środowiska umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 

 • Ÿnauk przyrodniczych, a w szczególności ochrony środowiska,
 • technologii stosowanych w ochronie środowiska,
 • wykorzystania procesów jednostkowych w projektowaniu i eksploatacji obiektów służących ochronie środowiska,
 • projektowania rozwiązań technicznych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska,
 • kontroli jakości poszczególnych elementów środowiska,
 • pracy laboratoryjnej,
 • technik informatycznych,
 • ekonomii i zarządzania pozwalającym na prowadzenie działalności gospodarczej.

Praktyki zawodowe
W semestrze siódmym studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Miejsca praktyk:

 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,
 • ENERGA-KOGENERACJA Sp. z o.o. w Elblągu,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Elblągu,
 • Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu,
 • Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne: w Tczewie, Malborku.

Co po studiach?
Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy jako projektant lub eksploatator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska, pracownik laboratorium badawczego lub kontrolnego, pracownik komórki zajmującej się problematyką ochrony środowiska w przedsiębiorstwie lub urzędzie administracji samorządowej i państwowej w zakresie gospodarki komunalnej. Wiedza i umiejętności będą również pomocne w podejmowaniu działalności gospodarczej Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach ochrona środowiska, inżynieria środowiska i kierunkach pokrewnych

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

Specjalność: monitoring i zarządzanie środowiskiem

Zdobyte umiejętności

Studia na kierunku Ochrona środowiska o specjalności Monitoring i zarządzanie środowiskiem umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 

 • nauk przyrodniczych, a w szczególności ochrony środowiska,
 • aspektów ekonomicznych, społecznych i etycznych zarządzania środowiskiem,
 • prawa ochrony środowiska,
 • kontroli jakości środowiska we wszystkich jego elementach,
 • ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej,
 • zagrożeń cywilizacyjnych ekosystemów lądowych i wodnych,
 • gospodarki komunalnej,
 • ekonomii i zarządzania pozwalającym na prowadzenie działalności gospodarczej.

Praktyki zawodowe

W semestrze siódmym studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

 

Przykładowe miejsca praktyk:

 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,
 • ENERGA-KOGENERACJA Sp. z o.o. w Elblągu,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Elblągu,
 • Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu,
 • Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne: w Tczewie, Malborku. 

 

Co po studiach? 

Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska, począwszy od odpowiedzialnych za ochronę środowiska urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, poprzez specjalistyczne laboratoria analityczne, biura ocen i ekspertyz środowiskowych, jednostki edukacyjne, aż do komórek ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i biurach. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach Ochrona środowiska, Kształtowanie środowiska, Zarządzanie, kierunkach pokrewnych oraz do podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej.