Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Marek Pakowski


Marek Pakowski
średnia ocen: 4,58

Rok: 2012

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Filologia polska

Specjalność: nauczycielska


Tytuł pracy dyplomowej:

Archaizmy w wybranych utworach J. A. Morsztyna


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2011/2012,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2012/2013.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyka w szkole podstawowej i gimnazjum


Zainteresowania:

Literatura staropolska,
Twórczość S. I. Witkiewicza,
Twórczość Cz. Miłosza,
Muzyka XVII-XIX w.,
Filozofia XIX i XX w.


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany
język niemiecki w mowie - średniozaawansowany
język niemiecki w piśmie - średniozaawansowany