Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wyjazdy na studia

W ramach programu Erasmus+ studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu mogą odbywać część studiów za granicą. Placówki  do których studenci mogą wyjechać dostępne są w zakładce Uczelnie Partnerskie.

 

Aby móc ubiegać się o wyjazd na stypendium należy spełnić następujące wymagania:

  • Jesteś studentem (stacjonarnym, niestacjonarnym) PWSZ w Elblągu,
  • Ukończyłeś pierwszy rok studiów,
  • Znasz język obcy kraju do którego się udajesz (czasami wystarcza znajomość języka angielskiego).

Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w Programie określa: Karta Studenta Erasmusa
Regulamin wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

Czas trwania wyjazdów: od min. 3 miesięcy (90 dni) do 12 miesięcy. Integralną częścią wyjazdów są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

 

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy w roku 2015/16 zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich instytutów PWSZ w Elblągu:

  • I grupa - 500 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • II grupa - 400 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
  • III grupa - 300 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry. 

 

W przypadku wyjazdów na studia, studenci otrzymujący/uprawnieni do stypendium socjalnego otrzymują dodatkowo 200 euro miesięcznie (finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój).