Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Patrycja Sadło


Patrycja Sadło
średnia ocen: 4.5
patrycjasadlo93@wp.pl

Rok: 2015

Instytut Politechniczny

Kierunek: Ochrona środowiska

Specjalność: inżynieria ekologiczna


Tytuł pracy dyplomowej:

Opracowanie koncepcji modernizacji urządzeń i instalacji ochrony środowiska w EC Elbląg w celu dostosowania ich do wymogów Dyrektywy IED.


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów na II, III i IV roku


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyka zawodowa w EC Elbląg w Wydziale aktywizacji i rozwoju oraz w Wydziale rozliczania produkcji i ochrony środowiska (od 06.07.2015 do 29.10.2015)


Zainteresowania:

muzyka filmowa, taniec towarzyski, gra na fortepianie, śpiew chóralny, literatura fantastyczna


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany

język rosyjski (poziom podstawowy)