Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Tomasz Kotarski


Tomasz Kotarski
średnia ocen: 3.80
tomkot1992@gmail.com

Rok: 2015

Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego

Kierunek: Informatyka

Specjalność: programowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe


Tytuł pracy dyplomowej:

Rozpoznawanie obrazów oraz cech towarów na etapie produkcji i konfekcjonownia


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora PWSZ w Elblągu przez cały tok studiów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Elbląski Uniwersytet Robotniczy - specjalista ds. szkoleń i informatyki, wykładowca (08.04.2013-07.10.2014), Novar sp. z o.o. - informatyk (09.11.2014 - obecnie)


Zainteresowania:

literatura, sport (squash, pływanie), kosmos, technologie, podróże


Rodzaj poszukiwanej pracy:

Rodzaj pracy pozwalający na rozwój własnych zainteresowań i umiejętności. Charakter pracy związany z technologiami, informatyką, zarządzaniem bazami danych. Miejsce pracy - miejsce zamieszkania, jak i poza nim.


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy