Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Praktyki Pilotażowe

Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu

uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

 

 • Regulamin – treść
 • załącznik 1 – Wniosek o przyznanie stypendium – druk
 • załącznik 2 – Wzór oświadczenia o pracy zarobkowej - druk
 • załącznik 3 – Wniosek o refundację dodatkowych kosztów poniesionych podczas odbywania praktyki zawodowej - druk
 • załącznik 4 – Wniosek o refundację kosztów dojazdów - druk
 • załącznk 5 -  Wniosek o refundację kosztów powstających przy prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej - druk

 

 

REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn

 

 • Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) – treść
 • załącznik 1 – Arkusz PPZ (skier. na PPZ) – druk
 • załącznik 2 – Karta pracy praktykanta na PPZ - druk
 • załącznik 3 – Szczegółowy program PPZ - druk
 • załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ (kier.MiBM) – druk
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str – druk
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona– druk
 • załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej– druk
 • załącznik 7 – Protokół zaliczenia PPZ– druk
 • załącznik 8 – Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ– druk

 

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową). - tabela

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej. - tabela

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn prowadzonym w PWSZ w Elblągu. - tabela

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

 

REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów: budownictwo

 

 • Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) – treść
 • załącznik 1 – Arkusz PPZ (skier. na PPZ) – druk
 • załącznik 2 – Karta pracy praktykanta na PPZ - druk
 • załącznik 3 – Szczegółowy program PPZ - druk
 • załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ (kier.BUD) – druk
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str – druk
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona– druk
 • załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej– druk
 • załącznik 7 – Protokół zaliczenia PPZ– druk
 • załącznik 8 – Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ– druk

 

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: budownictwo, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową). - tabela

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: budownictwo, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej. - tabela

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: budownictwo prowadzonym w PWSZ w Elblągu. - tabela

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

 

 

Lista rankingowa zgłoszonych kandydatów w oparciu o średnią ocen - II TURA:

- studenci kierunku mechanika i budowa maszyn - lista

- studenci kierunku budownictwo – lista

 

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II TURA:

- studenci kierunku mechanika i budowa maszyn - lista

- studenci kierunku budownictwo – lista

 

Lista nauczycieli akademickich zakwalifikowanych jako uczelnianych opiekunów do udziału w projekcie - II TURA:

Lista nauczycieli akademickich IP PWSZ w Elblągu  kierunku mechanika i budowa maszyn - lista

Lista nauczycieli akademickich IP PWSZ w Elblągu  kierunku budownictwo - lista

 

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II TURA:

- kierunek mechanika i budowa maszyn - lista

- kierunek budownictwo – lista

 

Lista instytucji, z którymi podpisano umowę - II TURA :

kierunek mechanika i budowa maszyn– wykaz

kierunek budownictwo– wykaz


 

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - I TURA:

- studenci kierunku mechanika i budowa maszyn - lista

- studenci kierunku budownictwo – lista

 

Lista nauczycieli akademickich zakwalifikowanych jako uczelnianych opiekunów do udziału w projekcie - I TURA:

Lista nauczycieli akademickich IP PWSZ w Elblągu – wykaz

 

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - I TURA:

Lista zakwalifikowanych instytucji – wykaz

 

Lista instytucji, z którymi podpisano umowę - I TURA :

kierunek mechanika i budowa maszyn– wykaz

kierunek budownictwo– wykaz