Karty obiegowe

                                                                                                

Ponieważ działalność KU AZS PWSZ w Elblągu ma charakter społeczny i nie ma etatowych pracowników biura o stałych godzinach urzędowania, obiegówki będą podpisywane osobiście tylko i wyłącznie w czasie konsultacji osób niżej wymienionych.

Wzorem roku ubiegłego w celu ułatwienia uzyskania podpisu tym osobom, którym z różnych, uzasadnionych powodów nie pasują terminy konsultacji, prosimy o pozostawianie obiegówek w dziekanatach w specjalnie założonych przez AZS teczkach - "Do Podpisu AZS"  .Obiegówki będą podpisywane systematycznie w ciągu tygodnia przez:

mgr Henryka Szumna

mgr Janusz Światkowski

mgr Adam Jażdżyński

mgr Remigiusz Podhorodecki


 Jednocześnie prosimy członków KU AZS PWSZ, którzy kończą działalność sportową, o rozliczenie sie ze sprzętu sportowego oraz powierzonych im obowiązków i zadań ze swoimi trenerami/opiekunami sekcji.Nie uregulowanie zaległych spraw skutkować będzie odroczeniem podpisu Karty Obiegowej do momentu 100% rozliczenia się z AZS.