Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Beata Szot-Czetowicz


Beata Szot-Czetowicz
średnia ocen: 3,96
beata.szotczetowicz@onet.pl

Rok: 2014

Instytut Politechniczny

Kierunek: Ochrona środowiska

Specjalność: inżynieria ekologiczna


Tytuł pracy dyplomowej:

Wielowariantowy projekt przytdomowej oczyszczalni ścieków


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyka zawodowa w "Klimawent S.A." w Gdyni, praktyka zawodowa w Miejskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo- komunalnym w Redzie


Zainteresowania:

sport (jazda na snowboardzie, literatura szwedzka (kryminały), BHP


Rodzaj poszukiwanej pracy:

praca z zakresu ochrony środowiska oraz BHP


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany