Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Pilotażowe praktyki zawodowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH STUDENTOM PANSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ELBLĄGU  UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE pn. "Program praktyk zawodowych w państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

 • Regulamin - treść
 • załącznik 1 - Wniosek o przyznanie stypendium - druk
 • załącznik 2 - Wzór oświadczenia o pracy zarobkowej - druk
 • załącznik 3 - Wniosek o refundację dodatkowych kosztów poniesionych podczas odbywania praktyki zawodowej - druk
 • załącznik 4 - Wniosek o refundację kosztów dojazdów - druk
 • załącznik 5 - Wniosek o refundację kosztów powstających przy prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej - druk

 

REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów: PEDAGOGIKA

 • Regulamin - treść
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ (skierowanie na PPZ) WE - druk
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ(skierowanie na PPZ) POW - druk
 • załacznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ WE (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ WE (pilotażowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ POW (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ POW (pilotażowa) - druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Pedagogika) - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (WE) - druk
 • załacznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (POW) - druk
 • załacznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ.zakł.pracy) bieżące str. - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ.zakł.pracy) pierwsza strona (WE) - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ.zakł.pracy) pierwsza strona (POW)- druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej (WE) - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej (POW) - druk
 • załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ - druk
 • Tab.1 - Zakładane modelowe efekty kształcenia  - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier. Pedagogika) - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier. Padagogika) - druk

 

 

REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów: FILOLOGIA

 • Regulamin FA-N - treść
 • Regulamin FA-JOB - treść
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ (skierowanie na PPZ) F-FAN - druk
 • załacznik 1 - Arkusz PPZ (skierowanie na PPZ) F-JOB -druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ FAN (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ FAN (pilotażowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ LS (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ LS (pilotażowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ JOB (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ JOB (pilotażowa) - druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Filologia) FAN - druk
 • załacznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Filologia) JOB - druk
 • załacznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Filologia) LS - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia) FAN - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia) JOB - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia) LS - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżące str. - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona F-FAN - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona F-JOB - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona LS - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej F-FAN - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej F-JOB - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej LS - druk
 • załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ F-FAN - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ F-JOB - druk
 • Tab.1 - Zakładane modelowe efekty kształcena (kier. Filologia) FAN - druk
 • Tab.1 - Zakladane modelowe efekty kształcenia (kier. Filologia) JOB - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier.Filologia) FAN - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier.Filologia) JOB - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier. Filologia) FAN - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier. Filologia) JOB - druk


REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów : FILOLOGIA POLSKA

 • Regulamin FP-N- treść
 • Regulamin FP-DzP- treść
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ - (skierowanie na PPZ) FPN - druk
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ - (skierowanie na PPZ) FP-DZP - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ FPN (kursowa)- druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ FPN (pilotażowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ DzP (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ DzP (pilotażowa) - druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Filologia polska) FPN- druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier.Filologia polska) DZP - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia polska)FPN - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia polska)DZP -druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżące strony - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona FPN - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona DZP - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej FPN- druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej FP-DZP- druk
 • załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ FP-DZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ FPN - druk
 • Tab.1 - Zakładane modelowe efekty ksztalcenia (kier.Filologia polska) FPN - druk
 • Tab.1 - Zakladane modelowe efekty kształcenia (kier.Filologia polska) DZP - druk
 • Tab.2 - Zakladane efekty kształcenia (kier.Filologia polska) FPN - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier.filologia polska) DZP - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier.Filologia polska) FPN - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier.Filologia polska) DZP - druk


REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA

 • Regulamin PS - treść
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ - (skierowanie na PPZ) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ (pilotażowa) - druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Pedagogika specjalna) - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ ( dla kier. Pedagogika specjalna) - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ.zakł.pracy) bieżące strony - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł.pracy) pierwsza strona - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - druk
 • załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny na PPZ -druk

Lista rankingowa zgłoszonych kandydatów w oparciu o średnią ocen - II TURA

studenci kierunku filologia  - lista

studenci kierunku filologia polska - lista 

studenci kierunku pedagogika - lista

studenci kierunku pedagogika specjalna - lista 

Lista zakwalifikowanych studentów do udziału w projekcie - II TURA

studenci kierunku filologia - lista

studenci kierunku filologia polska - lista

studenci kierunku pedagogika - lista

studenci kierunku pedagogika specjalna - lista

Lista zakwalifikowanych studentów do udziału w projekcie - II TURA - uzupełniająca

studenci kierunku filologia - lista

Lista zakwalifikowanych nauczycieli akademickich jako uczelnianych opiekunów do udziału w projekcie - II TURA

lista nauczycieli akademickich kierunku filologia - lista 

lista nauczycieli akademickich kierunku filologia polska - lista

lista nauczycieli akademickich kierunku pedagogika - lista

lista nauczycieli akademickich kierunku pedagogika specjalna - lista

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II TURA

kierunek filologia - lista

kierunek filologia polska - lista

kierunek pedagogika - lista

kierunek pedagogika specjalna - lista

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II TURA uzupełniająca

kierunek filologia - lista

kierunek filologia polska - lista

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II TURA uzupełniająca (2)

kierunek filologia - lista

kierunek filologia polska - lista

 

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w projekcie pilotażowych praktyk zawodowych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym  - I TURA

LIsta zakwalifikowanych opiekunów praktyk Instytutu Pedagogiczno-Jezykowego I TURA