Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Karolina Bulczak


Karolina Bulczak
średnia ocen: 4.6
bulczak.karolina@wp.pl

Rok: 2017

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Administracja

Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego


Tytuł pracy dyplomowej:

Pozycja ustrojowa Prezydenta RP


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyka zawodowa w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - zaawansowany
język angielski w piśmie - zaawansowany
język niemiecki w mowie - średniozaawansowany
język niemiecki w piśmie - średniozaawansowany