Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Informatyka dla Nauczycieli

Cel studiów

Celem studiów jest kształcenie w zakresie podstawowych zagadnień objętych terminem technologia informacyjna. Ukończenie Studiów Podyplomowych z Informatyki uprawnia do nauczania informatyki, technologii informacyjnych oraz zajęć komputerowych w szkołach (podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych).

Adresaci studiów

Studia adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą korzystać z technologii informacyjnej jako środka dydaktycznego wspomagającego nauczanie różnych przedmiotów; prowadzić edukację informatyczną w ramach przedmiotów informatycznych i kół zainteresowań; pełnić rolę opiekuna szkolnej pracowni informatycznej. W studiach mogą uczestniczyć również przedstawiciele innych zawodów, którzy są zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w edukacji. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie przez kandydatów wykształcenia wyższego. Wskazane jest posiadanie PC lub możliwość stałego dostępu do komputera szkolnego (służbowego).

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Absolwent studiów zdobędzie umiejętności poprawnego metodycznie korzystania ze środków informatyki w edukacji szkolnej: doboru odpowiednich tematów ćwiczeń nakierowanych na zastosowania szkolne oraz realizacji zagadnień objętych programem metodyki nauczania informatyki.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, ćwiczeń w laboratoriach informatycznych, seminarium dyplomowego i w formie konwersatorium lub warsztatów metodycznych.
Spotkania odbywać się będą w soboty i niedziele w odstępach dwutygodniowych (około 10 spotkań w jednym semestrze).

Warunki ukończenia studiów

Trzeci semestr kończy się egzaminem obejmującym całość zagadnień ujętych w programie studiów. Słuchacze, którzy pomyślnie zdadzą przewidziane programem egzaminy oraz zaliczą 60 godzinną praktykę otrzymają świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie przez kandydatów wykształcenia wyższego. Wskazane jest posiadanie PC lub możliwość stałego dostępu do komputera szkolnego (służbowego).

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy - proszę nie wpłacać należności, informacja kiedy należy to zrobić wpłynie na adres e'mail)
  • Dyplom ukończenia studiów (ksero potwierdzone za zgodność)
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Odpłatność za studia: 1900 zł/semestr
  • Nabór: do 20-09-2017
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
tel. 55 629 07 50/51
e'mail - iis@pwsz.elblag.pl

Harmonogram zajęć