Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Justyna Wiącek


Justyna Wiącek
średnia ocen: 4,72
justysia.wiacek@interia.pl

Rok: 2012

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Pedagogika


Tytuł pracy dyplomowej:

Narracyjne konstuowanie dorosłych dzieci alkoholika


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2012/2013


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Staż w SP w Kończewicach,
Wychowawca na koloniach,
Praktyka zawodowa w SP nr 6 w Elblągu,
Praktyka zawodowa w SP nr 18 w Elblągu,
Praktyka zawodowa w SP nr 21 w Elblągu,
Praktyka zawodowa w SP nr 23 w Elblągu,
Praktyka zawodowa w Przedszkolu nr 34 w Elblągu.


Zainteresowania:

Gra na gitarze,
Śpiew,
Praca z dziećmi i młodzieżą,
Czytanie książek,
Siatkówka,
Muzyka.


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy

Język hiszpański