Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktyki

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom.

Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych
     i zaocznych)
  • w momencie wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej I rok studiów I stopnia.

Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:

  • wykazać zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, a realizacja programu i rodzaj zadań muszę gwarantować tzw. międzynarodowy wymiar praktyki
  • dobrze znać język obcy, który będzie językiem wiodącym praktyki

Okres trwania praktyki: od 2 miesięcy (60 dni) do 12 miesięcy. Praktyka musi zostać zrealizowana w ramach studiów (nie można być w tym czasie na urlopie dziekańskim) ponieważ stanowi on integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa).

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki w roku 2015/16 zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów:

  • I grupa -   600 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • II grupa -  500 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
  • III grupa - 400 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Regulamin wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

Serwisy internetowe wspomagające wyszukiwanie potencjalnych  miejsc odbywania praktyk przez studentów:

a)      „JOE+” – the Job Offer Exchange platform

Jest to inicjatywa sieci LEO-NET, znanej z pewnością uczelniom, które były beneficjentami zakończonego już programu Leonardo da Vinci, a który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Więcej informacji – bezpośrednio na stronie JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

b)     Job portal opracowany w ramach inicjatywy “Eurasmus”, na którym potencjalni „praktykodawcy” mogą zamieszczać oferty miejsc praktyk/staży studentów. Strona portalu to: http://eurasmus.com/en/

c) portal polecany przez portugalska Agencję Narodową http://www.praxisnetwork.eu/

d) http://www.ies-consulting.pl/oferty_praktyk.php

e) erasmusintern.org