Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Terapia Pedagogiczna

Kierownik: dr Iwona Kijowska

Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

Czas trwania: 3 semestry (październik 2017 – grudzień 2018)

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu –  łącznie 350 godzin dydaktycznych.

Data rozpoczęcia: październik  2017

Opłata: 1300 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

 Podyplomowe studia w zakresie TERAPII PEDAGOGICZNEJ przeznaczone są dla osób (nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, grup w internatach, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i in.), które ukończyły wyższe studia pedagogiczne (licencjackie lub magisterskie).

Głównym celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych, terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnie terapii pedagogicznej.

 

Tematyka studiów obejmuje takie obszary, jak:

  • Założenia i organizacja terapii pedagogicznej;
  • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej;
  • Wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
  • Wybrane zagadnienia z logopedii;
  • Diagnoza pedagogiczna;
  • Metody i techniki stosowane w terapii pedagogicznej;
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania, arytmetyki;

 

W programie studiów przewidziano 60 godzin praktyk w gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych. Organizację praktyk zapewnia Uczelnia.

Warunkiem ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w wyznaczonym terminie oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.


Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych  - panią  Ewę Kłosowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 212, Kwestura)

 

Informacji udziela:

dr Iwona Kijowska

i.kijowska@pwsz.elblag.pl

tel. 691 464 023

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz

Tel. 55 629 0522

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 0700

ipj@pwsz.elblag.pl