Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Marta Ancyperowicz


Marta Ancyperowicz
średnia ocen: 4,73
martusia22599@wp.pl

Rok: 2014

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: kszta?cenie zintegrowane


Tytuł pracy dyplomowej:

Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2013/2014, 2014/2015


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyka asystencka SP.19 i SP.12 w Elblągu, praktyka nauczycielska SP.16, SP. 12 i Przedszkole nr 17 w Elblągu


Zainteresowania:

sport, muzyka, praca z dziećmi.


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy