Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Oskar Sęk


Oskar Sęk
średnia ocen: 4,84
oskar.sek@tlen.pl

Rok: 2017

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomia

Specjalność: ekonomika procesów logistycznych


Tytuł pracy dyplomowej:

Ekonomiczne aspekty zastosowania chmury obliczeniowej w logistyce


Osiągnięcia i nagrody:

X-XI.2017r. Wystawa autorska ,, Zamknięty rozdział" w Galerii ,,Filar Sztuki" w PWSZ w Elblągu, Stypendium Rektora 2016/2017 oraz II stopnia 2017/2018


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

kucharz/zastępca szefa kuchni w restauracji w latach 2012-2014, Praktyki zawodowe w OPGIEKA sp.z.o.o od X.2017r., w dziale księgowości


Zainteresowania:

posiadany tytuł zawodowy ,, Plastyk o specjalności Techniki graficzne" obroniony w 2012r., biegła obsługa pakietu MS Office, Corel Draw, oraz podstawy SQL, w wolnych chwilach Parapsychologia i Sztuka


Rodzaj poszukiwanej pracy:

praca oparta o umiejętności analityczne, wymagające kreatywności i stwarzające warunki rozwoju, możliwie praca zdalna lub praca z ludźmi


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - zaawansowany
język angielski w piśmie - zaawansowany
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy