Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Aleksandra Krycka


Aleksandra Krycka
średnia ocen: 4,30

Rok: 2014

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Filologia polska

Specjalność: nauczycielska


Tytuł pracy dyplomowej:

Specyfika mowy dziecka w wieku przedszkolnym


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2013/2014


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

wolontariusz w wolontariacie Projektor


Zainteresowania:

teatr, taniec, balet


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy