Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Katarzyna Parzyszek


Katarzyna Parzyszek
średnia ocen: 4,07

Rok: 2013

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Filologia

Specjalność: filologia angielska-nauczycielska


Tytuł pracy dyplomowej:

"Another Night Before Christmas" by Carol Ann Duffy: An Analysis of Translation.


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2011/12,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2012/13.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyka asystencka SP nr 25,
Praktyka asystencka nr 10,
Praktyka nauczycielska ZSO nr 2,
Praktyka nauczycielska I LO,
Praktyka nauczycielska Gimnazjum nr 8.


Rodzaj poszukiwanej pracy:

Nauczyciel języka angielskiego,
Nauczyciel języka niemieckiego.


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - zaawansowany
język angielski w piśmie - zaawansowany
język niemiecki w mowie - średniozaawansowany
język niemiecki w piśmie - średniozaawansowany