Mechanika i budowa maszyn

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lata (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne


Specjalności:

 

Specjalność: technologia i eksploatacja maszyn

Zdobyte umiejętności
Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn o specjalności technologia i eksploatacja maszyn pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 

 • projektowania i automatyzacji procesów produkcyjnych - wytwarzanie części maszyn i montaż,
 • budowy i eksploatacji maszyn,
 • napraw maszyn,
 • zarządzania produkcją,
 • technik informatycznych, w szczególności z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Praktyki
Studenci w trakcie 7 semestru odbywają 12-tygodniową praktykę w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • General Electric Sp. z o.o w Elblągu,
 • SIEMENS Industrial Turbomachinery Sp. z o.o. w Elblągu,
 • FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu,
 • Elzam-Zamech w Elblągu,
 • KROMET Sp. z o.o w Elblągu,
 • METAL EXPERT Sp. z o.o
 • SeCeS-POL Sp. z o.o.

 

Co po studiach?
Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych. Możliwe jest podjęcie pracy na stanowiskach inżynierskich jako technolodzy, kadra zarządzająca procesami produkcyjnymi, eksploatatorzy maszyn i urządzeń, specjaliści z zakresu napraw maszyn. Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Zdobyta wiedza umożliwia także podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Program kształcenia
Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

 

Specjalność: techniki komputerowe w budowie maszyn - NOWOŚĆ!!!

Zdobyte umiejętnościw zakresie:

 • projektowania podzespołów maszyn z wykorzystaniem systemów CAD,
 • stosowania technik obliczeniowych  i symulacji komputerowych,
 • szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping),
 • komputerowego sterowania maszyn i urządzeń,
 • programowania centrów obróbkowych  CNC,
 • stosowanie narzędzi informatycznych do zarządzania i sterowania  jakością.

 

Praktyki zawodowe

Studenci, w trakcie 7 semestru, odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:   ALSTOM Power Sp. z o.o w Elblągu,   FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu,  METAL EXPERT Sp. z o.o.


Co po studiach?

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, stosujących nowoczesne techniki komputerowe do projektowania maszyn i urządzeń oraz przygotowania i nadzorowania produkcji. Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich  jako: konstruktorzy, technolodzy programiści oraz specjaliści z zakresu kontroli i zarządzania jakością. Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

 

Przykłady realizowanych przedmiotów

 • Podstawy automatyki i robotyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Technologia maszyn
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn (CAD)      
 • Techniki obliczeniowe i symulacje komputerowe
 • Szybkie prototypowanie
 • Komputerowe sterowanie maszyn i urządzeń                                                                
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)                                                       
 • komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ)                                           
 • Podstawy zrządzania projektami (PM)     

 

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

Zapisz się na studia