Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Krok I - poszukiwanie pracodawcy

Krok pierwszy polega na przygotowaniu zapytania o możliwość odbycia praktyki i przesłania go do wybranych instytucji, które działają w obszarach zgodnych z kierunkiem studiowania.

Szukając firmy można skorzystać z:

  •  „JOE+” – the Job Offer Exchange platform. Jest to inicjatywa sieci LEO-NET, znanej z pewnością uczelniom, które były beneficjentami zakończonego już programu Leonardo da Vinci, a który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Więcej informacji – bezpośrednio na stronie JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/
  •  Job portal opracowany w ramach inicjatywy “Erasmus”, na którym potencjalni „praktykodawcy” mogą zamieszczać oferty miejsc praktyk/staży studentów. Strona portalu to: http://eurasmus.com/en/

WAŻNE: szukając firmy, należy pamiętać, że NIE MOŻE to być:

  • instytucja europejska oraz organizacja zarządzająca programami wspólnotowymi
  • przedstawicielstwo kraju wysyłającego (Polski), takie jak ambasada, konsulat, instytut kultury.

Po nawiązaniu kontaktu z firmą goszczącą student zwraca się do niej z prośbą o uzupełnienie i przesłanie Letter of Intent. Dokument ten stanowi deklarację gotowości przyjęcia studenta na praktyki w ramach programu Erasmus+.

Krok II - rekrutacja

W chwili ogłoszenia przez Uczelnię na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu rekrutacji student w wyznaczonym terminie dostarcza do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • CV - w języku angielskim lub niemieckim (formularz Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
  • Potwierdzony przez firmę przyjmującą Letter of Intent (można również przystąpić do rekrutacji bez tego dokumentu)

 

Krok III - porozumienie o praktykę

Student wyjeżdżający na praktykę dokonuje uzgodnień planu praktyki Learning agreement for traineeships ze swoim przyszłym praktykodawcą. Learning agreement traineeships to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie muszą zatwierdzić wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Po dokonaniu uzgodnień z instytucją przyjmującą plan praktyki zatwierdza opiekun praktyk w Uczelni. Podpisany przez opiekuna praktyk Learning agreement for traineeships student lub Uczelnia wysyłają do podpisu do instytucji przyjmującej.

 

Krok IV - pozostałe formalności

Przed wyjazdem student podpisuje z Uczelnią umowę cywilno - prawną. Umowa określa obowiązki stron, kwotę finansowania oraz warunki rozliczenia stażu.

Przed podpisaniem umowy student dostarcza do Uczelni:

  • Zatwierdzony przez praktykodawcę Learning agreement for traineeships

    Przed wyjazdem student musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, Ubezpieczenie NW i/lub inne.

     Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu  on-line test biegłości językowej.

     Uczestnik będzie uczestniczyć w kursie języka angielskiego on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line.  

Krok V - wyjazd