Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Marta Raulin


Marta Raulin
średnia ocen: 4,10
marciaa06@gmail.com

Rok: 2012

Instytut Politechniczny

Kierunek: Ochrona środowiska

Specjalność: inżynieria ekologiczna


Tytuł pracy dyplomowej:

Efektywność usuwaniua biogenów ze ścieków na przykładzie elbląskiej oczyszczalni ścieków


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2010/2011


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyki zawodowe z Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Elblągu


Zainteresowania:

Kino,
Książki,
Podróże.


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy
język niemiecki w mowie - średniozaawansowany
język niemiecki w piśmie - średniozaawansowany