Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Marta Rulkowska


Marta Rulkowska
średnia ocen: 4,65
marta.rulkowska@gmail.com

Rok: 2013

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

Kierunek: Informatyka

Specjalność: programowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe


Tytuł pracy dyplomowej:

Witryna internetowa Wydawnictwa PWSZ w Elblągu


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez cały tok studiów,
Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce przez cały tok studiów,
Kurs w ramach projektu "Rynek pracy należny do IT - program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka",
Microsoft SQL SERVER2008 i język SQL w manipulacji bady danych - certyfikat,
CISCO CCNA Exploration: Network Fundamentals - certyfikat,
Zarządzenie projektami informatycznymi - certyfikat.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyki studenckie w ramach programu ERASMUS - Open Experience GmbH - Niemcy


Zainteresowania:

Książki,
Kultura Japonii,
Manga i Anime.


Rodzaj poszukiwanej pracy:

Program Java


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany