Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Łukasz Tomczak


Łukasz Tomczak
średnia ocen: 4.55
lukaszjtomczak@gmail.com

Rok: 2015

Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego

Kierunek: Informatyka

Specjalność: programowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe


Tytuł pracy dyplomowej:

Aplikacja wspierajaca zarządzanie informacjami o kompetencjach pracowników.


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przez cały tok studiów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyki w OPGIEKA w Elblagu


Zainteresowania:

projektowanie i programowanie gier, literatura fantastyki naukowej


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - zaawansowany
język angielski w piśmie - zaawansowany
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy