Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Katarzyna Czarnecka


Katarzyna Czarnecka
średnia ocen: 4,74
katarzyna.czarnecka10@wp.pl

Rok: 2014

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Administracja

Specjalność: administracja samorz?dowa i finanse publiczne


Tytuł pracy dyplomowej:

Status prawny pracownika samorz?dowego


Rodzaj poszukiwanej pracy:

specjalista ds. zaplecza technicznego i us?ug pomocniczych Zarz?d Zieleni Miejskiej w Elbl?gu,


Znajomość języków obcych: