Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Joanna Jabłońska


Joanna Jabłońska
średnia ocen: 4,65
j.j.jablonska@tlen.pl

Rok: 2012

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Administracja

Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne


Tytuł pracy dyplomowej:

Czas pracy w służbie zdrowia


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2010/2012,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 20111/2012.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu


Znajomość języków obcych: