Sekcja żeglarska

Sekcja żeglarska założona została w roku akademickim 2005/2006.

Uczestnictwo

Program jest otwarty dla wszystkich studentów oraz pracowników PWSZ w Elblągu.

 

Opiekunowie i instruktorzy sekcji

Tomasz Szuszkiewicz
Tomasz Bartnicki

Cele ogólne

 • Edukacja i ochrona zdrowia, bezpieczeństwo.
 • Rozwój sportu i rekreacji wśród studentów i pracowników PWSZ w Elblągu.
 • Promowanie żeglarstwa, jako systemu wychowania w kulturze fizycznej.
 • Wzmocnienie więzi z morzem i promowanie tradycji morskich Elbląga.

 

Cele szczegółowe programu

 • Popularyzacja żeglarstwa jako  aktywnej  formy spędzania czasu wolnego na łonie natury.
 • Popularyzowanie sportów wodnych wśród młodzieży akademickiej i pracowników PWSZ w Elblągu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników aktywnego wypoczynku nad akwenami wodnymi.
 • Zachęcanie do czynnego uprawiania żeglarstwa (rekreacyjnego, jak i sportowego).
 • Przygotowanie do zdobywania uprawnień żeglarskich poprzez organizację kursów na stopnie żeglarskie – teoria (semestr zimowy), praktyka (semestr letni).
 • Rozwijanie zainteresowań związanych tak ze sportami wodnymi, jak i z szeroko pojętą kulturą żeglarską.
 • Zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolności poznawczych, manualnych i życia w społeczności żeglarskiej.  
 • Zainteresowanie sprawami ochrony środowiska naturalnego.
 • Pobudzanie wśród młodzieży uczucia przynależności do braci żeglarskiej.

 

Formy realizacji programu

 • Szkolenie żeglarskie
 • Regaty
 • Rejsy - wyprawy żeglarskie

Działania

 

Szkolenie teoretyczne, praktyczne i rejsy szkoleniowe

1. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

2. Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego.

3. Szkolenie podstawowe ABC żeglarskie:

 • Całoroczne szkolenia wodniackie i warsztaty.
 • Zajęcia praktyczne na jachcie typu TES 32 Dreamer na wodach Zalewu Wiślanego.
 • Szkolenie praktyczne i teoretyczne w oparciu o program Polskiego Związku Żeglarskiego na patent Żeglarza Jachtowego.

 

4. Szkolenia i rejsy dla początkujących i zaawansowanych:

 • Kilkudniowe rejsy i biwaki szkoleniowe na śródlądziu – „Jeziorak”, Wielkie Jeziora Mazurskie.
 • Morskie szkoleniowe rejsy kilkudniowe – Zatoka Gdańska, Zalew Wiślany.
 • Pełnomorski rejs żaglowcem „POGORIA” (10 dni, staż na patent jachtowego sternika morskiego) – Morze Liguryjskie

 

Plan pracy Sekcji Żeglarskiej na rok akademicki 2013/2014

I . Miejsce  zajęć

 • Przystań Harcerskiego Ośrodka Wodnego  „BRYZA”.
 • Sale wykładowe w budynkach PWSZ w Elblągu.

II . Terminarz zajęć 

 • październik – styczeń:           I edycja kursu na żeglarza jachtowego:

                                               (zajęcia praktyczne - HOW „BRYZA”- październik, soboty 10.00-14.00,

                                               zaj. teoretyczne- sale PWSZ– wtorek, środa 18.00-20.00)

 • marzec – czerwiec:                 II edycja kursu na żeglarza jachtowego:

                                               (zaj. teoretyczne- sale PWSZ- marzec, wtorek, środa 18.00-20.00,

                                               zaj. praktyczne (prace szkutnicze i bosmańskie) – HOW „BRYZA”- kwiecień, soboty 12.00-14.00,

                                               zaj. praktyczne ( manewrowanie jachtem żaglowym) – maj, czerwiec – soboty 12.00-14.00)