Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Polonistyka dla nauczycieli

Kierownik: dr Katarzyna Jarosińska-Buriak
Sekretarz:  mgr Ewa Kłosowicz
 

 

Czas trwania: 3 semestry (330 godzin dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki)
Data rozpoczęcia: październik 2017 
Opłata: 1300 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne „Polonistyka dla nauczycieli” adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

W studiach mogą uczestniczyć również przedstawiciele innych zawodów – absolwenci studiów magisterskich, posiadający uprawnienia pedagogiczne.

Studia dają uprawnienia do:

- nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole średniej osobom, które ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 Podstawowym celem podyplomowych studiów kwalifikacyjnych „Polonistyka dla nauczycieli” jest zapoznanie czynnych nauczycieli z metodologią i zagadnieniami związanymi z dyscyplinami typowymi dla wiedzy filologicznej: literaturoznawstwem (historią i teorią literatury), językoznawstwem i kulturoznawstwem, jak również przekazanie im praktycznych umiejętności metodycznych w zakresie posługiwania się zdobytą wiedzą i przygotowania ich do nauczania przedmiotu „język polski” w szkołach różnych typów.

 

W trakcie studiów będą realizowane m.in. następujące przedmioty:

- Wybrane zagadnienia z lit. powszechnej

- Literatura staropolska z elementami literatury antycznej

- Literatura polska wieku XIX

- Literatura polska XX wieku

- Poetyka w dydaktyce szkolnej

- Teoria literatury w dydaktyce szkolnej

- Analiza i interpretacja tekstów kultury

- Gramatyk opisowa współczesnego języka polskiego

- Praktyczna stylistyka

- Dzieje polszczyzny

- Kultura języka i wypowiedzi

- Seminarium i praca dyplomowa

- Metodyka nauczania jęz. polskiego

- Technologia informacyjna w dydaktyce

- przedmioty fakultatywne

 

Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 60 godz. oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura)

  

Informacji udziela:

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak

k.jarosinska@pwsz.elblag.pl

IPJ PWSZ w Elblągu

tel. 55 629 07 00

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz

e.klosowicz@pwsz.elblag.pl

Tel. 55 629 0522

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 pok. 212