Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Katarzyna Borowska


Katarzyna Borowska
średnia ocen: 4,69
kasbet@wp.pl

Rok: 2014

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomia

Specjalność: przedsi?biorczo?? gospodarcza


Tytuł pracy dyplomowej:

Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ w Elbl?gu w latach 2009-2013


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów na II i III roku studiów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyki zawodowe w "Kancelarii Ksi?gowej Skarbówka" w I?awie


Zainteresowania:

rysunek, p?ywanie, jazda na rowerze


Rodzaj poszukiwanej pracy:

praca biurowa, bank lub przedsi?biorstwo


Znajomość języków obcych:

język niemiecki w mowie - zaawansowany
język niemiecki w piśmie - zaawansowany