Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zarządzanie projektem w placówce oświatowej - II edycja

Opiekun naukowy: dr Tomasz Winnicki

Kierownik studiów: mgr Marzanna Tyburska

Sekretarz :   lic. Marta Olszewska

Czas trwania: 2 semestry (182 godziny dydaktyczne). Zjazdy piątek- sobota

Data rozpoczęcia: 18/19 marca 2016 r.

Opłata: 850 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania projektem w placówce oświatowej skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności  dot. zarządzania projektami pozyskiwanymi z Unii Europejskiej, instytucji rządowych oraz instytucji pozarządowych.


Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do planowania, realizacji oraz rozliczenia projektów krajowych oraz unijnych realizowanych w  placówce oświatowej. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z następującymi aspektami prowadzenia projektów: funkcjonalnym, instytucjonalnym, personalnym i instrumentalnym. W ramach studiów przedstawione zostaną wszystkie dziedziny zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystanie zasobów, organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac projektowych.


W trakcie studiów będą realizowane min. takie przedmioty, jak:

 • Zarządzanie projektem 
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Metody i techniki pracy w projekcie
 • Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektem 
 • Zarządzanie informacją i promocją projektu 
 • Programy edukacyjne Unii Europejskiej - Erasmus, e-Twining 
 • Pozarządowe źródła finansowania projektów dla edukacji 
 • Polityka spójności w Unii Europejskiej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie 
 • Prawne aspekty zarządzania projektem 
 • Opracowanie dokumentacji projektowej

 

Liczba godzin 182, liczba zjazdów XIII


Terminarz

 

 Warunki uzyskania dyplomu

Słuchacze uzyskują zaliczenia z oceną z każdego przedmiotu. Przygotowują dowolny projekt,
który podlega wnikliwej analizie połączonej z  oceną na przedmiocie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej”. Po spełnieniu ww. wymagań otrzymują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Martę Olszewską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, al. Grunwaldzka 137, Instytut Ekonomiczny, p.11.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 25 słuchaczy.

 

Kierownik:

mgr Marzanna Tyburska

m.tyburska@pwsz.elblag.pl


Sekretarz:

lic. Marta Olszewska

m.olszewska@pwsz.elblag.pl

tel. 55 629 06 50

Elbląg, al. Grunwaldzka 137

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Ekonomiczny

82-300 Elbląg al. Grunwaldzka 137

ie@pwsz.elblag.pl