Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Filologia angielska (języki obce w biznesie)

Filologia angielska-nauczycielska

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1.

Przedmiot techniczny do wyboru I

wybieralny

2.

Przedmiot techniczny do wyboru II

wybieralny

3.

Technologia informacyjna

s. I

 

 

 

 

 

4.

Wychowanie fizyczne

s. I

s. II

 

 

 

 

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

5.

Język obcy

wybieralny

6.

Gramatyka praktyczna

s. I

s. II

s. III

s. IV

 

 

7.

Praktyczna nauka języka angielskiego

s. I

s. II

s. III

s. IV

s. V

s. VI

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

8.

Historia literatury brytyjskiej

 

 

s. III

s. IV

 

 

9.

Historia literatury amerykańskiej

 

 

 

 

s. V

s. VI

10.

Wstęp do literaturoznawstwa

 

 

s. III

s. IV

 

 

11.

Wiedza o krajach obszaru językowego – Wielka Brytania

 

s. II

 

 

 

 

12.

Wiedza o krajach obszaru językowego – Stany Zjednoczone

 

 

 

 

 

s. VI

13.

Historia Wielkiej Brytanii

s. I

 

 

 

 

 

14.

Historia USA

 

 

 

 

s. V

 

15.

Fonetyka z elementami fonologii

s. I

s. II

 

 

 

 

16.

Gramatyka opisowa

s. I

s. II

s. III

 

 

 

17.

Wstęp do językoznawstwa

 

s. II

 

 

 

 

18.

Wstęp do teorii akwizycji i komunikacji językowej

 

 

s. III

 

 

 

19.

Seminarium i praca dyplomowa

wybieralny

D. PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

20.

Przedmiot fakultatywny 1

wybieralny

21.

Przedmiot fakultatywny 2

wybieralny

22.

Przedmiot fakultatywny 3

wybieralny

23.

Przedmiot fakultatywny 4

wybieralny

E. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

24.

Psychologia zachowań

 

s. II

 

 

 

 

25.

Podstawy marketingu

 

 

s. III

 

 

 

26.

Techniki negocjacji i mediacji

 

 

 

s. IV

 

 

27.

Postępowanie administracyjne

 

s. II

 

 

 

 

28.

Podstawy prawoznawstwa

 

s. II

 

 

 

 

29.

Public relations

 

 

s. III

 

 

 

30.

Tłumaczenie tematyczne

wybieralny

31.

Niemiecki język specjalistyczny

wybieralny

32.

Angielski język specjalistyczny

wybieralny

33.

Korespondencja handlowa w języku angielskim

 

 

s. III

 

 

 

34.

Podstawy projektowania stron www

 

 


s. IV

 

 

F. PRAKTYKI

35.

Praktyka zawodowa

 

 

 

 

s. V

s. VI

Karty przedmiotów wybieralnych

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Przedmiot techniczny do wyboru I

1.

Grafika rastrowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

2.

Grafika wektorowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

Przedmiot techniczny do wyboru II

1.

Grafika firmowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

2.

Cyfrowa fotogaleria dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

Język obcy

1.

od poziomu A1

s. I

s. II

s. III

s. IV

 

 

2.

od poziomu A2

s. I

s. II

s. III

s. IV

 

 

Seminarium i praca dyplomowa

1.

Seminarium językoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI

2.

Seminarium literaturoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI

3.

Seminarium kulturoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI

Przedmiot fakultatywny 1

1.

Wstęp do językoznawstwa kognitywnego

 

 

s. III

 

 

 

2.

Wstęp do socjolingwistyki

 

 

s. III

 

 

 

3.

Język mediów

 

 

s. III

 

 

 

Przedmiot fakultatywny 2

1.

Historia języka I

 

 

 

s. IV

 

 

2.

Historia języka II

 

 

 

s. IV

 

 

Przedmiot fakultatywny 3

1.

Mit Don Żuana w kulturze brytyjskiej

 

 

 

 

s. V

 

2.

XX-wieczna nowela brytyjska

 

 

 

 

s. V

 

Przedmiot fakultatywny 4

1.

Tłumaczenie biznesowe

 

 

 

 

 

s. VI

2.

Tłumaczenie prawnicze

 

 

 

 

 

s. VI

Tłumaczenie tematyczne

1.

Tłumaczenie z zakresu ekonomii i biznesu

 

 

 

 

 

s. VI

2.

Tłumaczenie z zakresu języka prawniczego

 

 

 

 

 

s. VI

Niemiecki język specjalistyczny

1.

Niemiecki język biznesu

 

 

 

s. IV

s. V

 

2.

Niemiecki język prawa

 

 

 

s. IV

s. V

 

Angielski język specjalistyczny

1.

Angielski język biznesu

 

 

s. III

s. IV

 

 

2.

Angielski język prawa

 

 

s. III

s. IV