Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1.

Przedmiot techniczny do wyboru I

wybieralny

2.

Przedmiot techniczny do wyboru II

wybieralny

3.

Wychowanie fizyczne

s. I

s. II

 

 

 

 

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

4.

Gramatyka praktyczna języka niemieckiego

s. I

s. II

s. III

 

 

 

5.

Praktyczna nauka języka niemieckiego I lub II

wybieralny

6.

Gramatyka praktyczna języka angielskiego

s. I

s. II

s. III

 

 

 

7.

Praktyczna nauka języka angielskiego

s. I

s. II

s. III

s. IV

s. V

s. VI

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

8.

Zarys historii literatury angielskiego obszaru językowego

 

 

s. III

s. IV

 

 

9.

Literatura brytyjska/ Literatura amerykańska

 

wybieralny

10.

Zarys historii literatury niemieckiego obszaru językowego

 

 

 

 

s. V

s. VI

11.

Historia krajów angielskiego obszaru językowego z elementami kultury

 

 

s. III

s. IV

 

 

12.

Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego

 

 

 

 

s. V

s. VI

13.

Fonetyka z elementami fonologii

s. I

s. II

 

 

 

 

14.

Gramatyka opisowa języka angielskiego

s. I

s. II

 

 

 

 

15.

Gramatyka opisowa języka niemieckiego

 

s. II

s. III

 

 

 

16.

Wstęp do językoznawstwa

 

s. II

 

 

 

 

17.

Seminarium i praca dyplomowa

wybieralny

D. BLOK SPECJALIZACYJNY (do wyboru): KOMUNIKACJA W BIZNESIE

18.

Wstęp do komunikacji interkulturowej

 

s. II

 

 

 

 

19.

Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i prawa

 

 

s. III

 

 

 

20.

Techniki negocjacji i mediacji

 

s. II

 

 

 

 

21.

TI w komunikacji biznesowej

 

 

s. III

 

 

 

22.

Angielski język biznesu

 

 

s. III

s. IV

 

 

23.

Niemiecki język biznesu

 

 

 

 

s. V

s. VI

24.

Tłumaczenie tekstów - język angielski

 

 


s. IV

s. V

 

25.

Tłumaczenie tekstów - język niemiecki

 

 


 

s. V

s. VI

D. BLOK SPECJALIZACYJNY (do wyboru): TRANSLATORYKA

18.

Teoria przekładu

 

 

s. III

 

 

 

19.

Wstęp do komunikacji interkulturowej

 

s. II

 

 

 

 

20.

Obszary działalności tłumacza z elementami etyki zawodu

 

s. II

 

 

 

 

21.

Tłumaczenie tekstów użytkowych

ang.-pol. i pol.-ang.

 

 

s. III

s. IV

 

 

22.

Tłumaczenie tekstów użytkowych

niem.-pol. i pol.-niem.

 

 

 

s. IV

s. V

 

23.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

ang.-pol.i pol.-ang.

 

 

 

 

s. V

s. VI

24.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

niem.-pol.i pol.-niem.

 

 


 

s. V

s. VI

25.

TI w pracy tłumacza

 

 

s. III

 

 

 

E. PRAKTYKI

35.

Praktyka zawodowa

 

 

 

 

s. V

s. VI

 

Karty przedmiotów wybieralnych

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Przedmiot techniczny do wyboru I

1.

Grafika rastrowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

2.

Grafika wektorowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

Przedmiot techniczny do wyboru II

1.

Grafika firmowa dla humanistów

 

 

 

s. IV

 

 

2.

Cyfrowa fotogaleria dla humanistów

 

 

 

s. IV

 

 

Praktyczna nauka języka niemieckiego I lub II

1.

Praktyczna nauka języka niemieckiego I

s. I

s. II

s. III

s. IV

s. V

s. VI

2.

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

s. I

s. II

s. III

s. IV

s. V

s. VI

Literatura brytyjska/ Literatura amerykańska

1.

Literatura brytyjska

 

 

 

s. IV

s. V

 

2.

Literatura amerykańska

 

 

 

s. IV

s. V

 

Seminarium i praca dyplomowa

1.

Seminarium językoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI

2.

Seminarium literaturoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI

3.

Seminarium kulturoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI