Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Filologia germańska

Karty przedmiotów (dla rekrutowanych w 2012)

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1.

Przedmiot techniczny do wyboru I

wybieralny

2.

Przedmiot techniczny do wyboru II

wybieralny

3.

Technologia informacyjna

s. I

 

 

 

 

 

4.

Wychowanie fizyczne

s. I

s. II

 

 

 

 

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

5.

Język obcy

wybieralny

6.

Gramatyka praktyczna

s. I

s. II

s. III

 

 

 

7.

Praktyczna nauka języka niemieckiego

s. I

s. II

s. III

s. IV

s. V

s. VI

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

8.

Historia literatury Niemiec i krajów niemieckojęzycznych

 

 

s. III

s. IV

s. V

s. VI

9.

Wstęp do literaturoznawstwa

 

s. II

 

 

 

 

10.

Wiedza o krajach obszaru językowego

 

 

 

 

s. V

s. VI

11.

Historia Niemiec i krajów niemieckojęzycznych

 

 

s. III

s. IV

 

 

12.

Fonetyka z elementami fonologii

s. I

s. II

 

 

 

 

13.

Gramatyka opisowa

s. I

s. II

s. III

 

 

 

14.

Wstęp do językoznawstwa

 

s. II

 

 

 

 

15.

Gramatyka kontrastywna

 

 

 

s. IV

 

 

16.

Wstęp do teorii akwizycji i komunikacji językowej

 

 

s. III

 

 

 

17.

Seminarium i praca dyplomowa

 

 

 

 

s. V

s. VI

D. PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

18.

Przedmiot fakultatywny 1

wybieralny

19.

Przedmiot fakultatywny 2

wybieralny

20.

Przedmiot fakultatywny 3

wybieralny

21.

Przedmiot fakultatywny 4

wybieralny

E. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

22.

Psychologia zachowań

 

s. II

 

 

 

 

23.

Podstawy marketingu

 

s. II

 

 

 

 

24.

Techniki negocjacji i mediacji

 

 

 

s. IV

 

 

25.

Postępowanie administracyjne

 

 

s. III

 

 

 

26.

Podstawy prawoznawstwa

 

s. II

 

 

 

 

27.

Public relations

 

 

s. III

 

 

 

28.

Informatyczna obsługa biura

 

s. II

 

 

 

 

29.

Tłumaczenie tematyczne

wybieralny

30.

Angielski język specjalistyczny

wybieralny

31.

Niemiecki język specjalistyczny

wybieralny

32.

Korespondencja handlowa w języku angielskim

 

 

 

 

s. V

 

33.

Korespondencja handlowa w języku niemieckim

 

 

 

 

 

s. VI

F. PRAKTYKI

34.

Praktyka zawodowa

 

 

 

 

s. V

s. VI

 

 

Karty przedmiotów wybieralnych (dla rekrutowanych w 2012)

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Przedmiot techniczny do wyboru I

1.

Grafika rastrowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

2.

Grafika wektorowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

Przedmiot techniczny do wyboru II

1.

Grafika firmowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

2.

Cyfrowa fotogaleria dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

Język obcy

1.

poziom wyjściowy A2

s. I

s. II

s. III

s. IV

 

 

2.

poziom wyjściowy B1

s. I

s. II

s. III

s. IV

 

 

Przedmiot fakultatywny 1

1.

Lingwistyka tekstu

 

 

s. III

 

 

 

2.

Pragmatyka

 

 

s. III

 

 

 

3.

Język mediów

 

 

s. III

 

 

 

Przedmiot fakultatywny 2

1.

Historia języka I

 

 

 

s. IV

 

 

2.

Historia języka II

 

 

 

s. IV

 

 

Przedmiot fakultatywny 3

1.

Oblicza obcości – interkulturowy warsztat literacki

 

 

 

 

s. V

 

2.

Obraz Polski i Polaków w literaturze niemieckojęzycznej

 

 

 

 

s. V

 

Przedmiot fakultatywny 4

1.

Tłumaczenie biznesowe

 

 

 

 

 

s. VI

2.

Tłumaczenie literackie

 

 

 

 

 

s. VI

Tłumaczenie tematyczne

1.

Tłumaczenie z zakresu prawa UE

 

 

 

 

s. V

 

2.

Tłumaczenie z zakresu administracji publicznej

 

 

 

 

s. V

 

Angielski język specjalistyczny

1.

Angielski język prawa

 

 

 

s. IV

s. V

 

2.

Angielski język biznesu

 

 

 

s. IV

s. V

 

Niemiecki język specjalistyczny

1.

Niemiecki język prawa

 

 

s. III

s. IV

 

 

2.

Niemiecki język biznesu

 

 

s. III

s. IV