Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Ochrona środowiska

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

  1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

 OGÓLNEGO

 

1a

Język angielski

s. I

s. II

s. III

 

Język angielski

s. IV

s. V

 

1b

Język niemiecki

s. I

s. II

s. III

 

Język niemiecki

s. IV

s. V

 

2

Technologie informacyjne

s. I

s. II

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. VI

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. VIII

 

 

5

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

6

Przedmiot humanistyczny lub społeczny

wybieralne

7

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE

 

1

Matematyka

s. I

s. II

 

2

Metody statystyczne w ochronie środowiska

s. III

 

 

3

Fizyka

s. I

s. II

 

4

Biologia i mikrobiologia

s. I

s. II

 

5

Chemia i biochemia

s. I

s. II

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE i SPECJALNOŚCIOWE

 

1

Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo

s. I

s. II

 

2

Hydrologia i gospodarowanie wodą

s. II

 

 

3

Meteorologia i klimatologia

s. I

s. II

 

4

Ekologia i ochrona przyrody

s. III

s. IV

 

5

Ekosystemy wodne i lądowe

s. IV

 

 

6

Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój

s. IV

s. V

 

7

Prawodawstwo i ekonomia ochrony środowiska

s. V

s. VI

 

8

Chemia środowiska

s. III

 

 

9

Podstawy ekotoksykologii

s. IV

 

 

10

Technologie stosowane w ochronie środowiska

s. III

s. IV

s. V

 

Technologie stosowane w ochronie środowiska

s. VI

 

 

11

Geograficzne systemy informacji (GIS)

s. V

 

 

12

Monitoring środowiska

s. VI

 

 

13

Techniki odnowy środowiska

s. VI

 

 

14

Wprowadzenie do inżynierii procesowej

s. III

s. IV

 

15

Odnawialne źródła energii

s. V

 

 

16

Podstawy systemów zarządzania środowiskowego

s. VI

 

 

17

Ocena oddziaływania na środowisko

s. VIII

 

 

18

Grafika inżynierska

s. II

s. III

 

19

Materiałoznawstwo

s. III

 

 

20

Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów

s. III

s. IV

 

21

Mechanika płynów i podstawy hydrauliki

s. III

 

 

22

Urządzenia stosowane w ochronie środowiska

s. IV

 

 

23

Zautomatyzowane systemy pomiarowe w ochronie środowiska

s. VI

 

 

24

Przedmioty wybieralne

s. IV

s. V

s. VI

 

Przedmioty wybieralne

s. VIII

 

 

E. PRAKTYKI, DYPLOMY

    moduły do wyboru

 

1

Praktyka zawodowa

s. VII

 

 

2

Seminarium dyplomowe

s. VI

 

 

3

Pracownia dyplomowa

s. VIII

 

 

4

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

s. VIII

 

 

5

Praca dyplomowa

s. VIII

 

 

 

 

Karty przedmiotów wybieralnych(dla rekrutowanych w 2012)

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Blok A.6 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Wybrane zagadnienia z psychologii

s. I

 

 

2

Społeczne aspekty pracy w grupie

s. I

 

 

3

Podstawy filozofii

s. I

 

 

4

Historia techniki

s. VIII

 

 

5

Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego

s. VIII

 

 

6

Dzieje Ziemi Elbląskiej

s. VIII

 

 

Blok C.24.1

 

1

Biologiczna ocena wód

s. IV

 

 

2

Biologiczne wskaźniki środowiska

s. IV

 

 

Blok C.24.2

 

1

Podstawy budownictwa

s. V

 

 

2

Podstawy konstrukcji instalacji ochrony środowiska

s. V

 

 

Blok C.24.3

 

1

Stacje uzdatniania wody

s. V

 

 

2

Oczyszczalnie ścieków

s. V

 

 

3

Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków

s. V

 

 

4

Odnowa wody

s. V

 

 

Blok C.24.4

 

1

Sieci i instalacje wewnętrzne

s. V

 

 

2

Wodociągi i kanalizacja

s. V

 

 

Blok C.24.5

 

2

Gospodarka odpadami komunalnymi

s. VI

 

 

2

Gospodarka osadami ściekowymi

s. VI

 

 

3

Składowiska odpadów

s. VI

 

 

Blok  C.24.6

 

1

Renaturyzacja rzek

s. VI

 

 

2

Melioracja

s. VI

 

 

3

Ochrona i gospodarka zasobami torfowiskowymi

s. VI

 

 

4

Ochrona przeciwpowodziowa

s. VI

 

 

Blok  C.24.7

 

1

Wybrane zagadnienia inżynierii procesowej

s. VIII

 

 

2

Wentylacja i klimatyzacja

s. VIII