Zasady rekrutacji

Warunki i tryb dodatkowej rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2017/2018

KROK I - REJESTRACJA INTERNETOWA

Od 22 lipca 2017 r. kandydat rejestruje się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl i wprowadza wymagane przez system dane.

 

KROK II - OPŁATA REKRUTACYJNA + DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

Do dnia 20 września 2017 r. godz. 15.00 kandydat powinien dokonać wpłaty (85 zł) za postępowanie rekrutacyjne na specjalne konto Uczelni. Numer konta jest indywidualny tzn. generowany automatycznie dla każdego kandydata po zalogowaniu się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl . Numeru rachunku nie należy przekazywać innym kandydatom ani nie korzystać z numerów rachunków przekazanych przez osoby trzecie. Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, że podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

Jednocześnie kandydat dostarcza do Punktów Rekrutacyjnych lub wysyła listem poleconym poniższe dokumenty:

  • podanie - wypełnione i podpisane (wygenerowane na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl),
  • poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kopię świadectwa dojrzałości,
  • poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kserokopię dowodu tożsamości,
  • aktualną kolorową fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie lekarskie - więcej informacji tutaj

Ponadto kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)

  • zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Studia dzienne i popołudniowe są BEZPŁATNE

 

Studia niestacjonarne odpłatne. W roku akad. 2017/18 wynoszą:

  • w Instytucie Ekonomicznym 2300 zł
  • w Instytucie Informatyki Stosowanej 2800 zł
  • w Instytucie Politechnicznym 2800 zł

 

21 września 2017 przekazanie kandydatom informacji o przyjęciu na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta internetowe w systemie IRK


 Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 51, 55 629 06 60

3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 51,

4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00, 691 464 820

5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 01

Zapisz się na studia