Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Budownictwo - studia stacjonarne (2014)

Karty przedmiotów (dla rekrutowanych w 2014)

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

  1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

 OGÓLNEGO

 

1a

Język angielski

s. I

s. II

s. III

 

Język angielski

s. IV

s. V

 

1b

Język niemiecki

s. I

s. II

s. III

 

Język niemiecki

s. IV

s. V

 

2

Technologie informacyjne

s. I

 

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. I

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. I

 

 

5

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

6

Przedmiot humanistyczny lub społeczny

wybieralne

7

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE

 

1

Matematyka

s. I

s. II

 

2

Metody statystyczne w technice

s. III

 

 

3

Fizyka

s. I

s. II

 

4

Chemia

s. I

 

 

5

Geologia

s. II

 

 

6

Mechanika ogólna

s. II

 

 

7

Metody obliczeniowe

s. IV

 

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

1

Geometria wykreślna

s. I

 

 

2

Rysunek techniczny

s. I

s. II

 

3

Geodezja

s. II

 

 

4

Materiały budowlane

s. II

s. III

 

5

Wytrzymałość materiałów

s. III

s. IV

 

6

Mechanika budowli

s. IV

s. V

 

7

Budownictwo ogólne

s. III

s. IV

 

8

Mechanika gruntów

s. III

 

 

9

Fundamentowanie

s. V

 

 

10

Konstrukcje betonowe

s. V

s. VI

 

11

Konstrukcje metalowe

s. V

s. VI

 

12

Instalacje budowlane

s. IV

 

 

13

Budownictwo komunikacyjne

s. VI

 

 

14

Fizyka budowli

s. IV(CW/P)

 

 

15

Hydraulika i hydrologia

s. III

 

 

16

Technologia i organizacja robót budowlanych

s. V

s. VI

 

17

Ekonomika budownictwa

s. V

 

 

18

Kierowanie procesem inwestycyjnym

s. VIII

 

 

19

Przedmioty wybieralne

s. III

s. V

s. VI

 

Przedmioty wybieralne

s. VIII

 

 

20

Projekt przejściowy

s. VII

 

 

E. PRAKTYKI, DYPLOMY moduły do wyboru

 

1

Praktyka zawodowa

s. IV

s. VII 

 

2

Seminarium dyplomowe

s. VI

 

 

3

Pracownia dyplomowa

s. VIII

 

 

4

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

s. VIII

 

 

5

Praca dyplomowa

s. VIII

 

 

 

 

Karty przedmiotów wybieralnych (dla rekrutowanych w 2012)

 

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Blok A.6.1 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Wybrane zagadnienia z psychologii

s. I

 

 

2

Społeczne aspekty pracy w grupie

s. I

 

 

3

Podstawy filozofii

s. I

 

 

Blok A.6.2 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Historia techniki

s. VIII

 

 

2

Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego

s. VIII

 

 

3

Dzieje Ziemi Elbląskiej

s. VIII

 

 

Blok C.19.1

 

1

Akustyka

s. III

 

 

2

Układy sterowania w budynkach

s. III

 

 

Blok C.19.2

 

1

Metody komputerowe w mechanice budowli

s. V

 

 

2

Metody numeryczne w statyce i dynamice konstrukcji

s. V

 

 

Blok C.19.3

 

1

Komputerowe wspomaganie projektowania

s. VI

 

 

2

Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich

s. VI

 

 

Blok C.19.4

 

1

Budowle i roboty ziemne

s. VI

 

 

2

Remonty i modernizacja budynków

s. VI

 

 

3

Konstrukcje drewniane

s. VI

 

 

Blok C.19.5

 

1

Architektura i urbanistyka

s. VIII

 

 

2

Oddziaływanie inwestycji budowlanych na środowisko

s. VIII

 

 

Blok  C.19.6

 

1

Podstawy konstrukcji sprężonych

s. VIII

 

 

2

Nowoczesne kierunki w technologii betonu

s. VIII