Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Budownictwo - studia stacjonarne

BUDOWNICTWO

 studia stacjonarne

 

Karty przedmiotów (dla rekrutowanych w 2017)

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

  1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

 OGÓLNEGO


1

Język angielski

s. I

s. II

s. III


Język angielski

s. IV

s. V

 

2

Technologie informacyjne

s. I

 

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. I

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. I

 

 

5

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

6

Przedmiot humanistyczny lub społeczny


wybieralne

 

7

Kultura społeczna i zawodowa

s. II

s. III

s. IV


Kultura społeczna i zawodowa

s. V

 

 

8

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE


1

Matematyka

s. I

s. II

 

2

Metody statystyczne w technice

s. III

 

 

3

Fizyka

s. I

s. II

 

4

Chemia

s. I

 

 

5

Geologia

s. II

 

 

6

Mechanika ogólna

s. II

 

 

7

Metody obliczeniowe

s. IV

 

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE


1

Geometria wykreślna

s. I

 

 

2

Rysunek techniczny

s. I

s. II

 

3

Geodezja

s. II

 

 

4

Materiały budowlane

s. II

s. III

 

5

Wytrzymałość materiałów

s. III

s. IV

 

6

Mechanika budowli

s. IV

s. V

 

7

Budownictwo ogólne

s. III

s. IV

 

8

Mechanika gruntów

s. III

 

 

9

Fundamentowanie

s. V

 

 

10

Konstrukcje betonowe

s. V

s. VI

 

11

Konstrukcje metalowe

s. V

s. VI

 

12

Instalacje budowlane

s. IV

 

 

13

Budownictwo komunikacyjne

s. VI

 

 

14

Fizyka budowli

s. IV

 

 

15

Hydraulika i hydrologia

s. III

 

 

16

Technologia i organizacja robót budowlanych

s. V

s. VI

 

17

Ekonomika budownictwa

s. V

 

 

18

Kierowanie procesem inwestycyjnym

s. VIII

 

 

19

Przedmioty wybieralne

s. III

s. V

s. VI


Przedmioty wybieralne

s. VI

 

 

20

Projekt przejściowy

s. VII

 

 

E. PRAKTYKI, DYPLOMY

    moduły do wyboru


1

Praktyka zawodowa

s. IV

s. VII

 

2

Seminarium dyplomowe

s. VI

 

 

3

Pracownia dyplomowa

s. VIII

 

 

4

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

s. VIII

 

 

5

Praca dyplomowa

s. VIII

 

 

 

BUDOWNICTWO

 studia stacjonarne

Karty przedmiotów wybieralnych

(dla rekrutowanych w 2017) 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

 

Blok A.6.1 (humanistyczne i społeczne)


 

1

Wybrane zagadnienia z psychologii

s. I

 

 

 

2

Społeczne aspekty pracy w grupie

s. I

 

 

 

3

Podstawy filozofii

s. I

 

 

 

Blok A.6.2 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Historia techniki

s. VIII

 

 

 

2

Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego

s. VIII

 

 

 

3

Dzieje Ziemi Elbląskiej

s. VIII

 

 

 

Blok C.19.1


 

1

Akustyka

s. III

 

 

 

2

Układy sterowania w budynkach

s. III

 

 

 

Blok C.19.2


 

1

Metody komputerowe w mechanice budowli

s. V

 

 

 

2

Metody numeryczne w statyce i dynamice konstrukcji

s. V

 

 

 

Blok C.19.3


 

1

Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji prętowych

s. VI

 

 

 

2

Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji powierzchniowych

s. VI

 

 

 

Blok C.19.4.


 

1

Budowle i roboty ziemne

s. VI

 

 

 

2

Remonty i modernizacja budynków

s. VI

 

 

 

3

Konstrukcje drewniane

s. VI

 

 

 

Blok C.19.5. 


 

1

Architektura i urbanistyka

s. VIII

 

 

 

2

Oddziaływanie inwestycji budowlanych na środowisko

s. VIII

 

 

 

Blok C.19.6. 

 

 

1

Podstawy konstrukcji sprężonych

s. VIII

 

 

 

2

Nowoczesne kierunki w technologii betonu

s. VIII