Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

Karty przedmiotów (dla rekrutowanych w 2017 r.)

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

  1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

 OGÓLNEGO


1

Język angielski

s. I

s. II

s. III


Język angielski

s. IV

s. V

 

2

Technologie informacyjne

s. I

s. II

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. III

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. VI

 

 

5

Analiza ekonomiczna dla inżynierów

s. IV

 

 

6

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

7

Przedmiot humanistyczny lub społeczny


wybieralne

 

8

Kultura społeczna i zawodowa

s. II

s. III

s. IV


Kultura społeczna i zawodowa

s. V

 

 

9

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE


1

Matematyka

s. I

s.II

 

2

Metody statystyczne w technice

s. III

 

 

3

Fizyka

s. I

s. II

 

4

Chemia

s. I

s. II

 

5

Biologia i ekologia

s. I

s. II

 

6

Ochrona środowiska

s. III

 

 

7

Mechanika płynów

s. II

 

 

8

Mechanika i wytrzymałość materiałów

s. II

s. III

 

9

Podstawy budownictwa

s. IV

 

 

10

Podstawy nauk o Ziemii i hydrologii

s. I

 

 

11

Podstawy techniki cieplnej

s. III

 

 

12

Materiałoznawstwo

s. II

 

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE


1

Geometria wykreślna

s. I

 

 

2

Rysunek techniczny

s. I

 

 

3

Komputerowe wspomaganie projektowania I (CAD)

s. II

 

 

4

Geodezja i fotogrametria

s. II

 

 

5

Hydraulika

s. III

 

 

6

Mechanika gruntów i geotechnika

s. III

 

 

7

Ochrona powietrza

s. V

 

 

8

Technologia wody i ścieków

s. III

s. IV

 

9

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi

s. IV

 

 

10

Sieci i instalacje sanitarne

s. IV

 

 

11

Urządzenia i instalacje elektryczne

s. IV

 

 

12

Podstawy ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

s. IV

 

 

13

Ochrona przed hałasem i wibracjami

s. VIII

 

 

14

Automatyka i sterowanie urządzeń sanitarnych

s. V

 

 

15

Prawo budowlane i wodne

s. VI

 

 

16

Projekt przejściowy (grupowy)

s. VI

 

 

17

Przedmioty wybieralne kierunkowe

s. V

s. VI

s. VIII

D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

D.I.  SPECJALNOŚĆ: SIECI I INSTALACJE WEWNĘTRZNE

1

Komputerowe wspomaganie projektowania II

s. III

 

 

2

Instalacje gazowe

s. VI

 

 

3

Wodociągi

s. V

 

 

4

Kanalizacja

s. V

 

 

5

Technika sanitarna

s. VI

 

 

6

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo

s. V

 

 

7

Wentylacja i klimatyzacja

s. VI

 

 

8

Melioracja

s. V

 

 

9

Infrastruktura podziemna w pasie drogowym

s. VIII

 

 

10

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

s. V

s. VI

s. VIII

E. PRAKTYKI, DYPLOMY

    moduły do wyboru


1

Praktyka zawodowa

s. VII

 

 

2

Seminarium dyplomowe

s. VI

 

 

3

Pracownia dyplomowa

s. VIII

 

 

4

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

s. VIII

 

 

5

Praca dyplomowa

s. VIII

 

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Karty przedmiotów wybieralnych

(dla rekrutowanych w 2016 i 2017) 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

 

Blok A.7.1 (humanistyczne i społeczne)


 

1

Wybrane zagadnienia z psychologii

s. VI

 

 

 

2

Społeczne aspekty pracy w grupie

s. VI

 

 

 

3

Podstawy filozofii

s. VI

 

 

 

Blok A.7.2 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Historia techniki

s. VIII

 

 

 

2

Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego

s. VIII

 

 

 

3

Dzieje Ziemi Elbląskiej

s. VIII

 

 

 

Blok C.17.1 (kierunkowe)


 

1

Przedmiot z innej specjalności lub innego kierunku technicznego realizowanego w PWSZ w Elblągu**)

s. V

 

 

 

Blok C.17.2 (kierunkowe)


 

1

Systemy informacji przestrzennej

s. VI

 

 

 

2

Ocena oddziaływania na środowisko

s. VI

 

 

 

Blok C.17.3 (kierunkowe)


 

1

Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków

s. VI

 

 

 

2

Odnawialne źródła energii

s. VI

 

 

 

3

Składowiska odpadów

s. VI

 

 

 

Blok C.17.4 (kierunkowe)


 

1

Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój

s. VIII

 

 

 

2

Monitoring środowiska

s. VIII

 

 

 

D.I. Specjalność: sieci i instalacje wewnętrzne


 

Blok D.I.10.1. (specjalnościowe


 

1

Komputerowe wspomaganie projektowania III - projektowanie sieci wodociągowych

s. V

 

 

 

2

Komputerowe wspomaganie projektowania III - projektowanie sieci kanalizacyjnych

s. V

 

 

 

3

Komputerowe wspomaganie projektowania III - projektowanie sieci gazowych

s. V

 

 

 

4

Komputerowe wspomaganie projektowania III - projektowanie w ogrzewnictwie

s. V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

 

Blok A.7.1 (humanistyczne i społeczne)


 

1

Wybrane zagadnienia z psychologii

s. VI

 

 

 

2

Społeczne aspekty pracy w grupie

s. VI

 

 

 

3

Podstawy filozofii

s. VI

 

 

 

Blok A.7.2 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Historia techniki

s. VIII

 

 

 

Blok D.I.10.2. (specjalnościowe)


 

1

Odwodnienie terenów zurbanizowanych i rolnych

s. VI

 

 

 

2

Ochrona przeciwpowodziowa

s. VI

 

 

 

3

Rekultywacja gruntów

s. VI

 

 

 

Blok D.I.10.3. (specjalnościowe)


 

1

Nowoczesne centrale sterowania

s. VIII

 

 

 

2

Monitoring sieci sanitarnych

s. VIII