Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Oferta Instytutu Ekonomicznego!

Przedsiębiorczość w detektywistyce i ochronie osób i mienia oraz ekonomika procesów logistycznych - 2 nowe specjalności w ofercie Instytutu Ekonomicznego.

Pierwsza specjalność skierowana jest do osób, które po studiach myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, o podjęciu pracy w służbach mundurowych, jak również w służbach organizacji ochrony firm i instytucji, ale nie tylko – dzięki temu iż specjalność ta powstała w ramach kierunku Ekonomia, jej absolwenci będą ekonomistami, będą więc świetnie przygotowani do utworzenia i prowadzenia własnej działalności, w tym szczególnie w obszarze detektywistyki i ochronie osób i mienia – zapewnia dr Mariusz Darabasz – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu.

 

Co  przyczyniło się do decyzji o utworzeniu tej specjalności?

 – Z początkiem 2014 roku, nastąpiła deregulacja wielu zawodów, m.in. detektywa oraz pracownika ochrony osób i mienia, oznacza to, że osoba ubiegająca się o przyznanie licencji na wykonywanie tych zawodów nie będzie musiała zdawać egzaminów, a wystarczy że przedstawi zaświadczenie o odbytym szkoleniu, którego zakres bez mała w całości zawarty jest właśnie w programie kształcenia na specjalności  Przedsiębiorczość w detektywistyce i ochronie osób i mienia  – informuje Dyrektor Darabasz.

Kandydaci, którzy wybiorą tę specjalizację w trakcie studiów nabędą ponadto umiejętności uzgadniania planów ochrony obiektów, funkcjonowania fizycznych i elektronicznych systemów zabezpieczania obiektów, stosowania technik interwencji, czy też wywiadu gospodarczego, zaznajomią się również z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw, dzięki czemu nauczą się prowadzenia własnego biznesu.

Drugą z nowości, które proponuje Instytut Ekonomiczny jest specjalność ekonomika procesów logistycznych. Specjalność ta została utworzona w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny logistyki. Eksperci ds. logistyki są poszukiwani w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, firmach spedycyjnych, transportowych, doradczych oraz w jednostkach administracji publicznej odpowiedzialnych za procesy logistyczne oraz w firmach doradczych i certyfikujących. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie zarządza się przepływem towarów.

Również w tym przypadku mamy dla kandydatów coś ekstra - mówi Dyrektor Instytutu – obecnie każda firma transportowa w Polsce jak i w całej Europie musi być zarządzana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, poświadczeniem ich posiadania jest uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, wydawanym przez Instytut Transportu Samochodowego. Tak się składa, dodaje dr Darabasz, że utworzony przez nas program kształcenia na specjalności ekonomika procesów logistycznych pozwoli jej absolwentom na zdobycie takiego certyfikatu bez konieczności zdawania pisemnych egzaminów teoretycznych , ponieważ zakres studiowanych przedmiotów pokryje się z zagadnieniami wymaganymi  podczas zdobywania certyfikatu.

Absolwenci tej specjalności zdobędą ponadto umiejętność analizy i oceny ekonomicznych procesów logistycznych, opracowania strategii łańcuchów dostaw, wdrażania innowacji logistycznych, użytkowania systemów informatycznych w działalności logistycznej czy zarządzania relacjami z dostawcami i odbiorcami.

 Jak nadmienia Dyrektor Darabasz  Wielką zaletą studiowania w naszym Instytucie jest fakt, że zajęcia i warsztaty ze specjalistycznych przedmiotów zawodowych prowadzone są przez wykładowców-praktyków, np.  przedmiot  kryminologia i kryminalistyka prowadzony jest przez wybitnego specjalistę, biegłego sądowego pracownika Laboratorium Kryminalistycznego w Gdańsku, zajęcia z Public Relations poprowadzi specjalista z Zespołu Prasowego Komendanta Policji  natomiast zajęcia z Bezpieczeństwa w komunikacji  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Natomiast w ramach zajęć  terenowych  organizowanych na naszej Uczelni studenci zwiedzą laboratoria kryminalistyczne: Policji, Uniwersytetu Gdańskiego, mają również możliwość zwiedzenia studia telewizyjnego i obserwacji nagrań programów telewizji Polsat News czy TVN.

W ramach Instytutu Ekonomicznego prowadzona będzie ponadto - jak w roku poprzednim- rekrutacja na następujące kierunki, a wśród nich specjalności:

Administracja
  - administracja samorządowa i finanse publiczne,
  - administracja bezpieczeństwa publicznego

 

 

Ekonomia
  - ekonomika procesów logistycznych,
  - przedsiębiorczość w detektywistyce i ochronie osób i mienia,
  - ekonomika turystyki,
  - ekonomika menedżerska,
  - przedsiębiorczość gospodarcza

   

/table