Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska 

Gdzie studiować nauki techniczne na najwyższym poziomie? Jak sprawić aby język giętki powiedział w języku polskim,  angielskim oraz niemieckim wszystko to co pomyśli głowa? Jak ocalić świat przed globalnym kryzysem ekonomicznym?  Czy możesz stać się przyszłym rekinem finansjery? Źródłem odpowiedzi na wszystkie pytania jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu!

 

Uhonorowana certyfikatem “Uczelni Liderów” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu stara się kształcić liderów – absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych. Wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich tak, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągnąć w przyszłości sukcesy zawodowe.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią młodą, a zarazem jedną z najstarszych i największych spośród 36. publicznych uczelni zawodowych, powołanych w Polsce w ostatnich latach. W ramach Uczelni funkcjonują cztery instytuty: Instytut Ekonomiczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Instytut Pedagogiczno-Językowy i Instytut Politechniczny oferujące studia na 9 kierunkach. PWSZ w Elblągu dostosowując się do Bolońskiego Systemu Kształcenia, wprowadziła w roku akademickim 2007/2008 nowoczesne programy nauczania oraz europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta tzw. ECTS. Bazę dydaktyczną Uczelni stanowią cztery nowocześnie wyposażone budynki. W roku 2012 otwarto 12 nowych laboratoriów monitoringu i ochrony środowiska, elektrotechnicznych, technologiczno-eksploatacyjnych, 9 nowych sal audytoryjnych, wykładowych i seminaryjnych, w tym duża sala audytoryjna na 300 osób.  Mieszcząca się w dwóch budynkach Biblioteka posiada najnowsze, dostosowane do potrzeb dydaktycznych, pozycje naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedyną Elbląską Uczelnią umożliwiającą swoim studentom bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu (w programie EduROAM) we wszystkich jej budynkach. Funkcjonujący w Uczelni Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS ma na celu zapewnienie studentom PWSZ stałego kontaktu z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie.

Obecnie w PWSZ w Elblągu działają cztery koła naukowe: Koło Naukowe w Instytucie Informatyki Stosowanej (FUTURE3D, Sekcja "FX", Sekcja Systemów Uniksowych, Grupa .NET), Koło Naukowe "Humanitas" w Instytucie Pedagogiczno-Językowym, Studenckie Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej "SENEKA", Studenckie Koło Naukowe "CREO" w Instytucie Politechnicznym. Działający przy Uczelni Akademicki Związek Sportowy oferuje rekreacyjne w następujących sekcjach: aerobik rekreacyjny, jeździecka, koszykówka mężczyzn, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn, taniec towarzyski, turystyczna, żeglarska.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elblągu oddaje do dyspozycji dla ponad 300. studentów oraz gości dwa nowoczesne Domy Studenckie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów" w IV edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych.

PWSZ  w  Elblągu  przystąpiła  do  międzynarodowego rankingu Multirank, organizowanego  przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europejskiej.  Do  rankingu  przystąpiło  około 850  uczelni z  70  krajów, w  tym  około 30 z Polski,  wśród  których są  najlepsze  polskie  uniwersytety  i  politechniki.  W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  zarówno  cała  PWSZ  w Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

Uczelnia znalazła się również w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2012 - firm, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.


 

Rozbudowany system stypendiów

Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli oni bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportowo. Zdolni, ambitni jak również z rodzin o niskich dochodach studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu posiadają pełne prawo do ubiegania się o stypendia. więcej więcej

Studia i praktyki za granicą

W ramach Europejskiego Programu "Uczenie się przez całe życie" ERASMUS współpracujemy z Uczelniami z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Czech, Belgii, Rumunii, Turcji, Węgier, Łotwy i Słowacji. Co roku nasi studenci wyjeżdżają na studia oraz praktyki do uczelni partnerskich. Każdy student PWSZ w Elblągu może ubiegać się o wyjazd zagraniczny. Studenci w ramach programu ERASMUS dostają dofinansowanie do pobytu za granicą.  więcej więcej

Wysoki poziom przygotowania zawodowego

W ramach studiów studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w urzędach, instytucjach oraz przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem. więcej więcej

Własne Domy Studenckie

Studentom spoza Elbląga oferujemy ponad 300 miejsc w dwóch nowocześnie wyposażonych Domach Studenckich z dostępem do: Internetu, sauny, klubu fitness oraz siłowni. więcej więcej

Prestiż Uczelni

więcej więcej