Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Mechanika i budowa maszyn (2017, 2018)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karty przedmiotów (dla studentów rekrutowanych w latach 2017, 2018)

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

 1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1 Język obcy      

 

Język angielski

s. I

s. II

s. III


Język angielski

s. IV

s. V

  

  Język niemiecki s. I s. II s. III
  Język niemiecki s. IV    

2

Technologie informacyjne

s. I

 

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. VI

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. VIII

 

 

5

Analiza ekonomiczna dla inżynierów

s. VI

 

 

6

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

7

Przedmiot humanistyczny lub społeczny*


wybieralne

 

8

Kultura społeczna i zawodowa

s. II

s. III

s. IV


Kultura społeczna i zawodowa

s. V

 

 

9

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE


1

Algebra z geometrią analityczną

s. I

 

 

2

Analiza matematyczna

s. I

 

 

3

Równania różniczkowe zwyczajne

s.II

 

 

4

Metody statystyczne w technice

s. II

 

 

5

Fizyka

s. I

s. II

 

6

Mechanika techniczna

s. II

 

 

7

Wytrzymałość materiałów

s. III

 

 

8

Drgania mechaniczne

s. IV

 

 

9

Mechanika płynów

s. IV

 

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE


1

Termodynamika techniczna

s. III

 

 

2

Podstawy elektrochemii

s. I

 

 

3

Elektrotechnika

s. III

 

 

4

Elektronika

s. IV

 

 

5

Podstawy automatyki i robotyki

s. IV

 

 

6

Grafika inżynierska

s. I

s. II

 

7

Podstawy konstrukcji maszyn

s. III

s. IV

s. V

8

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

s. III

s. IV

 

9

Materiały inżynierskie

s. I

s. II

 

10

Obróbka bezubytkowa

s. II

s. III

 

11

Obróbka ubytkowa

s. IV

 

 

12

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

s. III

 

 

13

Technologia maszyn

s. V

 

 

14

Podstawy eksploatacji, diagnostyki i napraw maszyn

s. V

 

 

15

Metrologia i systemy pomiarowe

s. I

s. IV

 

16

Zarządzanie jakością

s. VIII

 

 

17

Zarządzanie środowiskiem i ekologia

s. VIII

 

 

18

Przedmioty wybieralne kierunkowe

s. IV

s. VI

 

19

Projekt przejściowy

s. VI

 

 

D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – moduły do wyboru

D.I. SPECJALNOŚC TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

1

Napędy oraz sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

s. V

 

 

2

Sterowanie mikrokomputerowe układów mechanicznych

s. V

 

 

3

Eksploatacja i diagnostyka maszyn

s. VI

 

 

4

Technologia napraw maszyn

s. VI

 

 

5

Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych

s. VI

 

 

6

Oprzyrządowanie technologiczne systemów produkcyjnych

s. VI

 

 

7

Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

s. V

s.VI

 

8

Zarządzanie produkcją i eksploatacją

s. VI

 

 

9

Nowoczesne technologie w produkcji maszyn

s. VIII

 

 

10

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

s. V

 

 

D.II. SPECJALNOŚĆ:  TECHNIKI KOMPUTEROWE w BUDOWIE MASZYN 

1

Techniki obliczeniowe i symulacje komputerowe

s. V 

s. VI 

 

2

Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn

s. VI 

 

 

3

Szybkie prototypowanie

s. VI

 

 

4

Sterowanie maszyn i urządzeń      

s. V 

s. VI 

 

5

Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)

s. V 

s. VI 

 

6

Podstawy zarządzania produkcją

s. VI

 

 

7

Podstawy zarządzania projektami

s. VI

 

 

8

Wzornictwo przemysłowe

s. VIII

 

 

9

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

s. V

 

 

E. PRAKTYKI, DYPLOMY

    moduły do wyboru 

1

Praktyka zawodowa

s. VII

 

 

2

Seminarium dyplomowe

s. VI

 

 

3

Pracownia dyplomowa

s. VIII

 

 

4

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

s. VIII

 

 

5

Praca dyplomowa

s. VIII

 

  

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karty przedmiotów wybieralnych

(dla studentów rekrutowanych w latach 2017, 2018) 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Blok A.7.1 (humanistyczne i społeczne – 2 ECTS)


1

Przedmiot humanistyczny lub społeczny I*

s. VI

 

 

2

Przedmiot humanistyczny lub społeczny II*

s. VIII

 

 

Blok C.18.1 (kierunkowe – 3 ECTS))


1

Maszyny tłokowe

s. IV

 

 

2

Maszyny wirnikowe

s. IV

 

 

Blok C.18.2 (techniczny w języku obcym – 3 ECTS))


1

ADVANCED CONSTRUCTIONAL MATERIALS

s. VI

 

 

2

MODERN TECHNOLOGIES OF ENERGY CONVERSION

s. VI

 

 

D.I. Specjalność Technologia i eksploatacja maszyn


Blok D.I.10.1. (specjalnościowe – 2 ECTS))

1

Maszyny robocze

s. V

 

 

2

Maszyny i urządzenia technologiczne

s. V

 

 

Blok D.I.10.2. (specjalnościowe – 3 ECTS)


1

Technologie obróbki plastycznej

s. V

 

 

2

Technologie spawalnicze

s. V

 

 

D.II. Specjalność Techniki komputerowe w budowie maszyn


Blok D.II.9. (specjalnościowe – 2 ECTS))


1

Projektowanie eksperymentu przemysłowego

s. V

 

 

2

Przedmiot z innej specjalności lub innego kierunku technicznego

s. V

 

 

 

Lista przedmiotów humanistycznych i społecznych do wyboru

         na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Politechnicznym*

 1. Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego
 2. Podstawy filozofii
 3. Wybrane zagadnienia z psychologii
 4. Zagrożenia współczesnego człowieka
 5. Czytanie kultury współczesnej
 6. Wiedza o filmie. Wprowadzenie
 7. Teoria kina popularnego
 8. Media społecznościowe w praktyce
 9. Media lokalne w dobie Internetu
 10. Antropologia kulturowa