Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Mechanika i budowa maszyn (2017)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karty przedmiotów (dla rekrutowanych w 2017)

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

  1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

 OGÓLNEGO


1

Język angielski

s. I

s. II

s. III


Język angielski

s. IV

s. V

 

2

Technologie informacyjne

s. I

 

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. VI

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. VIII

 

 

5

Analiza ekonomiczna dla inżynierów

s. VI

 

 

6

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

7

Przedmiot humanistyczny lub społeczny


wybieralne

 

8

Kultura społeczna i zawodowa

s. II

s. III

s. IV


Kultura społeczna i zawodowa

s. V

 

 

9

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE


1

Algebra z geometrią analityczną

s. I

 

 

2

Analiza matematyczna

s. I

 

 

3

Równania różniczkowe zwyczajne

s.II

 

 

4

Metody statystyczne w technice

s. II

 

 

5

Fizyka

s. I

s. II

 

6

Mechanika techniczna

s. II

 

 

7

Wytrzymałość materiałów

s. III

 

 

8

Drgania mechaniczne

s. IV

 

 

9

Mechanika płynów

s. IV

 

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE


1

Termodynamika techniczna

s. III

 

 

2

Podstawy elektrochemii

s. I

 

 

3

Elektrotechnika

s. III

 

 

4

Elektronika

s. IV

 

 

5

Podstawy automatyki i robotyki

s. IV

 

 

6

Grafika inżynierska

s. I

s. II

 

7

Podstawy konstrukcji maszyn

s. III

s. IV

s. V

8

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

 

s. III


s. IV I

s. IV II

 

9

Materiały inżynierskie

s. I

s. II

 

10

Obróbka bezubytkowa

s. II

s. III

 

11

Obróbka ubytkowa

s. IV

 

 

12

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

s. III

 

 

13

Technologia maszyn

s. V

 

 

14

Podstawy eksploatacji, diagnostyki i napraw maszyn

s. V

 

 

15

Metrologia i systemy pomiarowe

s. I

s. IV

 

16

Zarządzanie jakością

s. VIII

 

 

17

Zarządzanie środowiskiem i ekologia

s. VIII

 

 

18

Przedmioty wybieralne kierunkowe

s. IV

s. VI

 

19

Projekt przejściowy

s. VI

 

 

D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – moduły do wyboru

D.I. SPECJALNOŚC TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

1

Napędy oraz sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

s. V

 

 

2

Sterowanie mikrokomputerowe układów mechanicznych

s. V

 

 

3

Eksploatacja i diagnostyka maszyn

s. VI

 

 

4

Technologia napraw maszyn

s. VI

 

 

5

Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych

s. VI

 

 

6

Oprzyrządowanie technologiczne systemów produkcyjnych

s. VI

 

 

7

Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

s. V

s.VI

 

8

Zarządzanie produkcją i eksploatacją

s. VI

 

 

9

Nowoczesne technologie w produkcji maszyn

s. VIII

 

 

10

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

s. V

 

 

D.II. SPECJALNOŚĆ:  TECHNIKI KOMPUTEROWE w BUDOWIE MASZYN 

1

Techniki obliczeniowe i symulacje komputerowe

s. V


s. VI I


 

2

Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn

s. VI


 

 

3

Szybkie prototypowanie

s. VI

 

 

4

Sterowanie maszyn i urządzeń      

s. V 


s. VI 

 

5

Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)

s. V 


s. VI 

 

6

Podstawy zarządzania produkcją

s. VI

 

 

7

Podstawy zarządzania projektami

s. VI

 

 

8

Wzornictwo przemysłowe

s. VIII

 

 

9

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

s. V

 

 E. PRAKTYKI, DYPLOMY

    moduły do wyboru


1

Praktyka zawodowa

s. VII

 

 

2

Seminarium dyplomowe

s. VI

 

 

3

Pracownia dyplomowa

s. VIII

 

 

4

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

s. VIII

 

 

5

Praca dyplomowa

s. VIII

 

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karty przedmiotów wybieralnych

(dla rekrutowanych w 2015) 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

 

Blok A.7.1 (humanistyczne i społeczne)


 

1

Wybrane zagadnienia z psychologii

s. VI

 

 

 

2

Społeczne aspekty pracy w grupie

s. VI

 

 

 

3

Podstawy filozofii

s. VI

 

 

 

Blok A.7.2 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Historia techniki

s. VIII

 

 

 

2

Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego

s. VIII

 

 

 

3

Dzieje Ziemi Elbląskiej

s. VIII

 

 

 

Blok C.18.1 (kierunkowe)


 

1

Maszyny tłokowe

s. IV

 

 

 

2

Maszyny wirnikowe

s. IV

 

 

 

Blok C.18.2 (techniczny w języku obcym)


 

1

ADVANCED CONSTRUCTIONAL MATERIALS

s. VI

 

 

 

2

MODERN TECHNOLOGIES OF ENERGY CONVERSION

s. VI

 

 

 

D.I. Specjalność Technologia i eksploatacja maszyn


 

Blok D.I.10.1. (specjalnościowe)

 

1

Maszyny robocze

s. V

 

 

 

2

Maszyny i urządzenia technologiczne

s. V

 

 

 

Blok D.I.10.2. (specjalnościowe)


 

1

Technologie obróbki plastycznej

s. V

 

 

 

2

Technologie spawalnicze

s. V

 

 

 

D.II. Specjalność Techniki komputerowe w budowie maszyn


 

Blok D.II.9. (specjalnościowe)


 

1

Projektowanie eksperymentu przemysłowego

s. V  I

s. V II

 

 

 

2

Przedmiot z innej specjalności lub innego kierunku technicznego

s. V